Palvelut - 340221-2018

04/08/2018    S149

Belgia-Bryssel: Puitesopimus, joka koskee tutkimuksia tieteellisen neuvonnan toimittamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan tueksi EU:n vesillä lukuun ottamatta Välimerta ja Mustaamerta, 2 erää.

2018/S 149-340221

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2018/S 124-281154)

Oikeusperusta:

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 12/012
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1210
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/EASME

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puitesopimus, joka koskee tutkimuksia tieteellisen neuvonnan toimittamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan tueksi EU:n vesillä lukuun ottamatta Välimerta ja Mustaamerta, 2 erää.

Viitenumero: EASME/EMFF/2018/011
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71241000 Toteutettavuustutkimus, neuvontapalvelut, analyysit
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän avoimen tarjouspyynnön tavoitteena on tehdä kutakin erää kohti 1 rinnakkaisen peräkkäisjärjestelmän mukainen puitesopimus, joka koskee tutkimuksia tieteellisen neuvonnan toimittamiseksi yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamisen tueksi seuraavilla alueilla:

— erä 1: Itämeri, Pohjanmeri (EU:n vedet),

— erä 2: Atlantti (EU:n läntiset vedet ja EU:n syrjäisimmät alueet.

Jokaista erää kohden tehdään 3 rinnakkaisen peräkkäisjärjestelmän mukainen puitesopimus enintään 3 valitun tarjoajan kanssa.

Näiden rinnakkaisten peräkkäisjärjestelmän mukaisten puitesopimusten yleistavoitteena on tarjota Euroopan komissiolle joustava väline, jonka avulla se voi pyytää erityisiä ja ajankohtaisia tieteellisiä neuvoja kalastuksenhoidosta tai muista erityispalveluista, joita tarvitaan yhteisen kalastuspolitiikan tueksi EU:n vesillä, mukaan lukien monialaiset kysymykset, mutta lukuun ottamatta Välimeren ja Mustanmeren erityisiä kysymyksiä, jotka kuuluvat puitesopimuksen EASME/EMFF/2016/032 alaisuuteen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimusosapuolen tehtävistä on saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 1.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
01/08/2018
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 124-281154

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 30/08/2018
Paikallinen aika: 15:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 01/10/2018
Paikallinen aika: 15:00
Osan numero: IV.2.7)
Muutettava kohta: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 03/09/2018
Paikallinen aika: 11:00
Oikaisu:
Päivämäärä: 02/10/2018
Paikallinen aika: 11:00
VII.2)Muut täydentävät tiedot: