Pakalpojumi - 340221-2018

04/08/2018    S149

Beļģija-Brisele: Pamatnolīgums par pētījumiem, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas atbalstam attiecībā uz ES ūdeņiem, izņemot Vidusjūru un Melno jūru (2 daļas)

2018/S 149-340221

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2018/S 124-281154)

Juridiskais pamats:

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16, Office 12/012
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatnolīgums par pētījumiem, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas atbalstam attiecībā uz ES ūdeņiem, izņemot Vidusjūru un Melno jūru (2 daļas)

Atsauces numurs: EASME/EMFF/2018/011
II.1.2)Galvenās CPV kods
71241000 Priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šis ir atklātas procedūras uzaicinājums uz konkursu, lai noslēgtu 1 kaskādes veida vairākkārtēju pamatnolīgumu uz daļu, par tādu pētījumu nodrošināšanu, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanas atbalstam šādās jomās:

— 1. daļa — Baltijas jūras un Ziemeļjūras ES ūdeņi,

— 2. daļa — Atlantijas okeāna ES rietumu daļas ūdeņi un ES attālākie reģioni.

Par katru daļu tiks noslēgts 3 kaskādes veida vairākkārtējs pamatnolīgums ar ne vairāk kā 3 izraudzītajiem pretendentiem.

Šo vairākkārtējo pamatnolīgumu vispārējais mērķis ir sniegt Eiropas Komisijai pielāgojamu rīku, lai pieprasītu konkrētus zinātniskus ieteikumus, kas tiek iesniegti laikus, par zivsaimniecību pārvaldību vai citus nepieciešamos pakalpojumus ieteikumu sniegšanai KZP atbalstam ES ūdeņos, tostarp par transversāliem jautājumiem, bet neietverot konkrētus jautājumus saistībā ar Vidusjūru un Melno jūru, kas ir ietverti pamatnolīgumā EASME/EMFF/2016/032.

Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
01/08/2018
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2018/S 124-281154

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: IV.2.2)
Teksta labojuma vieta: Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Tekstu:
Datums: 30/08/2018
Vietējais laiks: 15:00
Lasīt šādi:
Datums: 01/10/2018
Vietējais laiks: 15:00
Iedaļas numurs: IV.2.7)
Teksta labojuma vieta: Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Tekstu:
Datums: 03/09/2018
Vietējais laiks: 11:00
Lasīt šādi:
Datums: 02/10/2018
Vietējais laiks: 11:00
VII.2)Cita papildu informācija: