Услуги - 340237-2018

TIЗаглавиеИтaлия-Испра: Услуги за събиране, транспортиране, прехвърляне и обезвреждане на твърди отпадъци, подобни на битови и санитарни/болнични отпадъци, които се генерират при обекта на Съвместния изследователски център в Испра (VA) и прилежащите към него съоръжения
NDНомер на публикацията на обявлението340237-2018
PDДата на публикуване04/08/2018
OJНомер на броя на ОВ S149
TWГрад/населено място на купувачаИСПРА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, JRC (Joint Research Centre), JRC.R (Support Services— Brussels), JRC.R.I.3 — Logistics
OLЕзик на произходIT
CYДържава на купувачаIT
AAВид купувач8 - Друго
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен30/07/2018
DTКраен срок за подаване10/09/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)90500000 - Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)ITC41
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/jrc/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС