Строителство - 340317-2018

TIЗаглавиеБългария-с. Струмяни: Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
NDНомер на публикацията на обявлението340317-2018
PDДата на публикуване04/08/2018
OJНомер на броя на ОВ S149
TWГрад/населено място на купувачаС. СТРУМЯНИ
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Струмяни (000024713)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен30/07/2018
DTКраен срок за подаване10/09/2018
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45232151 - Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG413
IAИнтернет адрес (URL)www.strumyani.org
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС