Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksissa oleviin URL-osoitteisiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Pilkun (tai muun erikoismerkin) poistaminen URL-osoitteen lopusta voi myös auttaa. Pahoittelemme häiriötä.

Palvelut - 341173-2021

07/07/2021    S129

Luxemburg-Luxemburg: Kaikkien Euroopan unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön tarkastaminen

2021/S 129-341173

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Mme Cristina Alesón Carbonell
Sähköpostiosoite: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kaikkien Euroopan unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön tarkastaminen

Viitenumero: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000 Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintamenettelyn kohteena on seuraavien palvelujen toimittaminen:

kohta 1 – inventointi: unionin tuomioistuimen rakennusten ja rakennetun ulkoympäristön inventointi,

kohta 2 – tarkastukset: tarkastusten suorittaminen unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön osalta,

Kohta 3 – pyynnöstä toteutettavat täsmäpalvelut.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 400 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71315400 Rakennusvalvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kohta 1 – inventointi.

Kaikki tarvittavat palvelut yksityiskohtaisen ja ajantasaisen inventaarin laatimiseksi kaikista unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön rakennus- sekä arkkitehtuuriin kuuluvista osista.

Palvelut koostuvat seuraavista:

— inventaarin rakenteen yksityiskohtainen määrittely,

— tarvittavien asiakirjojen kerääminen inventaarin luomiseksi,

— mittalaskelmat paperilla ja paikan päällä,

— paikan päällä suoritettavat tarkistukset,

— tietotiivistelmän laadinta,

— tietojen muotoilu, tietokannan laadinta sekä inventaarin lisääminen unionin tuomioistuimen inventaarin hallintaa varten valitsemaan ohjelmistoon.

Kohta 2 – tarkastukset.

Kaikkien tarkastusten tekeminen unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön rakennusosista sisältyy tarkastuspalveluihin, vaikka niitä ei olisi nimenomaisesti lueteltu inventaarissa.

Suoritettavat tarkastukset ovat seuraavia kahta tyyppiä:

— määräaikaistarkastuksia: tarkastussuunnitelman aikataulua noudattavia aika ajoin suoritettavia suunniteltuja tarkastuksia,

— aikataulua noudattamattomia tarkastuksia: tarkastuksia, jotka eivät kuulu määräaikaisten tarkastusten suunnitelmaan, mutta joita tarkastaja tai unionin tuomioistuin pitää tarpeellisina suorittaa.

Kohta 3 – pyynnöstä toteutettavat täsmäpalvelut.

Erityispalvelut, joiden suorittaminen on tarpeen esitarkastusten tulosten perusteella ja jotka eivät kuulu muihin palvelukohtiin.

Näitä palveluja ovat erityisesti seuraavat:

— rakennusongelmien analysointiraporttien laatiminen tai rakennelujuus- ja vakausanalyysien suorittaminen,

— kokeiden suorittaminen sekä laboratoriotestit,

— poikkeuksellisten erikoismittainstrumenttien vuokraaminen,

— testien suorittaminen tai näytteenotto paikan päällä, jotka edellyttävät tietyn käytännön alan käyttöhenkilökuntaa tai erikoistuneita teknikoita.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Suunnitteilla on kaksi tutustumiskäyntiä, jotka tapahtuisivat 20.10.2020 (tiistaina) ja 22.10.2020 (torstaina) kello 10.00. Tarjoaja voi osallistua ainoastaan yhdelle tutustumiskäynnille.

Tutustumiskäynnille osallistuminen pakollista, ja niiden talouden toimijoiden tarjoukset, jotka eivät ole osallistuneet, hylätään.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 192-460327
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: COJ-PROC-20/008
Nimi:

Kaikkien Euroopan unionin tuomioistuimen kiinteistöjen runkorakenteiden, viimeistelyjen ja rakennetun ulkoympäristön tarkastaminen

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
20/05/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Drees & Sommer Luxembourg Sàrl
Postiosoite: 6c, rue Gabriel Lippmann
Postitoimipaikka: Munsbach
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Postinumero: L-5365
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Socotec Luxembourg Sàrl
Postiosoite: 7b, rue de Turi
Postitoimipaikka: Livange
NUTS-koodi: LU Luxembourg
Postinumero: L-3378
Maa: Luxemburg
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 110 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 400 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 87001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/06/2021