Pakalpojumi - 341173-2021

07/07/2021    S129

Luksemburga-Luksemburga: Eiropas Savienības Tiesas īpašuma kopuma pamatkonstrukciju, apdares un ārpustelpu zonu pārbaudes

2021/S 129-341173

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Pasta adrese: Service du courrier officiel
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona: Mme Cristina Alesón Carbonell
E-pasts: DBS-marches-publics@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://curia.europa.eu
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Eiropas Savienības Tiesas īpašuma kopuma pamatkonstrukciju, apdares un ārpustelpu zonu pārbaudes

Atsauces numurs: COJ-PROC-20/008
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī iepirkuma mērķis ir šādu pakalpojumu nodrošināšana:

1. daļa – uzskaite: Tiesas ēku un ārpustelpu zonu uzskaites sagatavošana;

2. daļa – pārbaudes: pārbaudes pamatkonstrukciju, apdares un ārpustelpu zonu jomā;

3. daļa – ad hoc pakalpojumi pēc pieprasījuma.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 1 400 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71315400 Būvju inspekcijas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU Luxembourg
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Luksemburgas Lielhercogiste.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. daļa – uzskaite.

visi nepieciešamie pakalpojumi detalizētas un atjauninātas uzskaites sagatavošanai par Tiesas nekustamā īpašuma pamatkonstrukciju, apdares un ārpustelpu zonu arhitektūras elementiem un konstruktīvo sistēmu kopumu.

Pakalpojumi ietver:

— uzskaites detalizētas struktūras noteikšanu,

— nepieciešamo dokumentu apkopošanu uzskaites izveidei,

— plāna aprēķinus un mērījumus uz vietas,

— pārbaudes uz vietas,

— informācijas kopsavilkumu,

— datu sagatavošanu, datubāzes izveidi un uzskaites iekļaušanu Tiesas izvēlētajā programmatūrā inventāra pārvaldības nolūkā.

2. daļa – pārbaudes.

šajos pakalpojumos ir iekļauta visu pamatkonstrukciju, apdares un ārpustelpu zonu konstruktīvo elementu pārbaužu īstenošana, pat ja tie nav skaidri uzskaitīti inventāra sarakstā.

Ir jāveic divu veidu pārbaudes:

— periodiskas pārbaudes – plānotas pārbaudes, kuru biežums ir noteikts pārbaužu programmā,

— pārbaudes, kas nav periodiskas – pārbaužu programmā neparedzētas pārbaudes, kuras inspektors vai Tiesa uzskata par nepieciešamām.

3. daļa – ad hoc pakalpojumi pēc pieprasījuma.

īpaši pakalpojumi, kuri jāveic atbilstoši sākotnējo pārbaužu rezultātu vajadzībām un kas nav ietverti citās daļās.

Šie pakalpojumi jo īpaši ietver:

— nepilnību analīzes vai struktūru stabilitātes analīzes ziņojumu sagatavošanu,

— pārbaužu un laboratorijas testu veikšanu,

— īpašu nestandarta mērinstrumentu nomu,

— testu veikšanu vai paraugu vākšanu uz vietas, kam nepieciešami konkrētā jomā specializēti tehniķi vai operatori.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Ir paredzēti divi vietas apmeklējumi – 2020. gada 20. oktobrī un 2020. gada 22. oktobrī plkst. 10.00. Pretendenti drīkst piedalīties tikai vienā no šiem apmeklējumiem.

Vietas apmeklējums ir obligāts; tiks noraidīti to uzņēmēju piedāvājumi, kuri nebūs piedalījušies šajā apmeklējumā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 192-460327
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: COJ-PROC-20/008
Nosaukums:

Eiropas Savienības Tiesas īpašuma kopuma pamatkonstrukciju, apdares un ārpustelpu zonu pārbaudes

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
20/05/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Drees & Sommer Luxembourg Sàrl
Pasta adrese: 6c, rue Gabriel Lippmann
Pilsēta: Munsbach
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-5365
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Socotec Luxembourg Sàrl
Pasta adrese: 7b, rue de Turi
Pilsēta: Livange
NUTS kods: LU Luxembourg
Pasta indekss: L-3378
Valsts: Luksemburga
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 110 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 1 400 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 87001
Valsts: Francija
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

pārsūdzības jāiesniedz Vispārējai tiesai divu mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš uzzinājis attiecīgo informāciju. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
25/06/2021