Palvelut - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139    Euroopan parlamentti - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Belgia-Bryssel: Euroopan parlamentin rakennusten esteettömyyteen liittyvien palvelujen toimittaminen

2019/S 139-341348

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Euroopan parlamentti
Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Belgia
Yhteyshenkilö: Direction des ressources
Sähköpostiosoite: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
NUTS-koodi: LU0

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://europarl.europa.eu

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan parlamentin rakennusten esteettömyyteen liittyvien palvelujen toimittaminen

Viitenumero: 06C60/2019/M030
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on Euroopan parlamentin rakennusten esteettömyyteen liittyvien palvelujen toimittaminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU
NUTS-koodi: BE
NUTS-koodi: FR
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel, Luxemburg, Strasbourg sekä Euroopan unionin jäsenmaiden pääkaupungit sekä Barcelona, Edinburgh, Marseille, Milano, München, Wrocław, Bazoches-sur-Guyonne sekä Yhdysvaltojen Washington DC.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on Euroopan parlamentin rakennusten esteettömyyteen liittyvien palvelujen toimittaminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

kuuluminen ammatti- tai kaupparekisteriin ja/tai erityislupa harjoittaa ammattia sijoittautumismaassa tai asiaankuuluvan ammattijärjestön jäsenyys.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset ja rahoitukselliset valmiudet sopimuksen suorittamiseksi sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimuksen arvo ja laajuus. Jos Euroopan parlamentilla on tarjoajan toimittamien tietojen perusteella aihetta epäillä tarjoajan taloudellista asemaa ja vakavaraisuutta tai mikäli nämä osoittautuvat riittämättömiksi sopimuksen suorittamiseksi, tarjous voidaan hylätä ilman, että tarjoajalla on oikeutta minkäänlaiseen rahalliseen korvaukseen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Euroopan parlamentti edellyttää kultakin tarjoajalta seuraavien tekijöiden perusteella arvioitavia taloudellisia ja rahoituksellisia vähimmäisvalmiuksia:

— 300 000 EUR:n vuosiliikevaihto rakennusten arkkitehtuurin ja tekniikan alalla 2:n viimeksi päättyneen tilikauden aikana,

— taloudellinen asema ja vakavaraisuus, jonka arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti käyttökate, jonka täytyy olla positiivinen 2:n viimeksi päättyneen tilikauden osalta. Tämä vaatimus koskee jokaista ryhmittymän jäsentä sekä alihankkijaa, mikäli näitä on.

Rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteen arviointi

Kaikkien tarjoajien on toimitettava asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty sitoumusasiakirjan (Cahier d’engagement) kohdan 1 mukainen kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus.

Mikäli kyseessä on talouden toimijoiden ryhmittymä, kaikki ryhmittymän jäsenet antavat kunnian ja omantunnon kautta annetun vakuutuksen.

Sopimusosapuoleksi valitun tarjoajan on toimitettava seuraavat todistusasiakirjat 10 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu, että se on alustavasti valittu sopimusosapuoleksi, ja ennen sopimuksen allekirjoittamista:

— jäljennös täydellisistä tilinpäätöslaskelmista (tase, tuloslaskelma, kassavirtataulukko ja liitteet), jotka on julkaistu vuosikatsauksessa ja tarkastettu tai, mikäli tämä ei ole pakollista, jotka tarjoajan edustaja on varmentanut täsmällisiksi ja oikeiksi, vähintään 2:n viimeksi päättyneen tilikauden ajalta,

— hallinnollisten ehtojen liitteessä V oleva rahoitusta koskeva tietolomake 2:n viimeksi päättyneen tilikauden ajalta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava riittävä tekninen suorituskyky ja riittävät ammatilliset valmiudet sopimuksen suorittamiseksi sopimusehtojen mukaisesti, kun otetaan huomioon sopimuksen arvo ja laajuus. Jos Euroopan parlamentilla on tarjoajan toimittamien tietojen perusteella aihetta epäillä tarjoajan teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia tai jos ne ovat riittämättömät sopimuksen suorittamiseksi, tarjous voidaan hylätä ilman, että tarjoajalla on oikeutta minkäänlaiseen taloudelliseen korvaukseen.

Euroopan parlamentti vaatii, että tarjoajalla on oltava seuraavanlainen tekninen suorituskyky ja ammatilliset valmiudet tähän tarjouspyyntöön liittyvää sopimusta varten:

— valintaperuste 1: vähintään 3 vuoden kokemus tämän tarjouspyynnön alan palveluista tai vastaavista. Hakijan on esitettävä luettelo vähintään 3 vastaavanlaisesta palvelusta, jotka on suoritettu viimeisten 3 vuoden aikana, mainittava palveluiden arvot, suoritusajat sekä julkiset tai yksityiset toimeksiantajat ja todistettava palvelut toimeksiantajien antamilla palvelujen asianmukaista suorittamista koskevilla todistuksilla,

— valintaperuste 2: rakennusten esteettömyyden alan asiantuntijoiden perustyöryhmä, joka kuuluu vähintään:

—— 1 hankejohtaja, jolla on (insinöörin tai arkkitehdin) vähintään kolmivuotinen (alempi tai kandidaattitason) korkeakoulututkinto, vähintään 10 vuoden peruskokemus arkkitehdin tai insinöörin työstä sekä vähintään 5 vuoden todistettava kokemus rakennusten esteettömyyden alalta,

—— 2 hankejohtajaa avustavaa (vanhempaa) arkkitehtiä/insinööriä, jolla on kullakin (insinöörin tai arkkitehdin) vähintään kolmivuotinen (alempi tai kandidaattitason) korkeakoulututkinto, vähintään 7 vuoden peruskokemus arkkitehdin tai insinöörin työstä sekä vähintään 3 vuoden todistettava kokemus rakennusten esteettömyyden alalta,

— valintaperuste 3: perustyöryhmää tukeva tukityöryhmä, johon kuuluu vähintään:

—— 2 (nuorempaa) arkkitehtiä/insinööriä, jolla on kullakin (insinöörin tai arkkitehdin) vähintään kolmivuotinen (alempi tai kandidaattitason) korkeakoulututkinto,

—— 1 kouluttaja, jolla on vähintään 3 vuoden kokemus koulutustyöstä (tätä tointa voi hoitaa jokin toinen perus- tai tukityöryhmän jäsen, jolla on vaadittava koulutusalan kokemus),

—— 1 englannin- ja/tai ranskankielisten teknisten tekstien laatija, jolla on kokemusta teknisten tekstien laatimisesta sekä sellaisten kansantajuistamistekstien laatimisesta, joissa tarjotaan tietoa teknisistä aloista ja pyritään tekemään monimutkaisesta aiheesta ymmärrettävä suurelle yleisölle englannin ja/tai ranskan kielellä. Tämä kokemus osoitetaan esittämällä 2 tekstien laatijan laatimaa tekstiä: ensimmäinen näistä voi olla sisällöltään miltä tahansa tekniikan alalta tai tieteen kansantajuistamistyö, jossa annetaan tietoja miltä tahansa tekniikan alalta ja pyritään tekemään monimutkaisesta aiheesta ymmärrettävä suurelle yleisölle, ja toinen näistä teksteistä voi olla miltä tahansa suurelle yleisölle tarkoitetulta alalta.

Tätä tointa voi hoitaa jokin toinen perus- tai tukityöryhmän jäsen, jolla on vaadittava kokemus kansantajuisten tekniikan alan asiakirjojen laatimisesta englannin ja/tai ranskan kielellä.

— valintaperuste 4: jollakulla perustyöryhmän jäsenellä (hankejohtajalla tai jommallakummalla tämän 2 vanhemmasta avustajasta) tulee olla vähintään C1-tason ranskan kielen taito,

— valintaperuste 5: jollakulla perustyöryhmän jäsenellä (hankejohtajalla tai jommallakummalla tämän 2 vanhemmasta avustajasta) tulee olla vähintään C1-tason englannin kielen taito,

— valintaperuste 6: tarvittaessa käytettävissä olevien asiantuntijoiden verkosto, joka pystyy huolehtimaan tämän sopimuksen kohteena olevista palveluista (katso näiden eritelmien liitteenä olevien teknisten eritelmien kohdassa 2.1 (suoritettavat palvelut) annettu ohjeellinen luettelo).

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Taloudellisten toimijoiden ammatilliset valmiudet ja tekninen suorituskyky osoitetaan seuraavien asiakirjojen avulla:

a) asianmukaisesti allekirjoitettu ja päivätty sitoumusasiakirjan (Cahier d’engagement) kohdan VII mukainen kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus,

b) taulukko, joka on otsikoitu ”valintaperusteisiin liittyvät tiedot ja todistusasiakirjat” (Fiche d’informations et pièces justificatives relatives aux critères de sélection), asianmukaisesti allekirjoitetun ja päivätyn sitoumusasiakirjan liitteenä,

c) edellä mainitussa taulukossa (Fiche d’informations et pièces justificatives relatives aux critères de sélection) sitoumusasiakirjan liitteenä ilmoitetut todistusasiakirjat eli ansioluettelot sekä tekstien laatijan laatimat tekstit on liitettävä tarjousasiakirjoihin.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 12/09/2019
Paikallinen aika: 20:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/09/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan parlamentti, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BELGIA.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

48 kuukautta sopimuksenteon jälkeen.

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Puhelin: +352 4303-1
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetosoite: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Euroopan oikeusasiamies
1 avenue du Président Robert Shuman
Strasbourg
67001
Ranska
Puhelin: +33 388172313
Sähköpostiosoite: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Greffe du tribunal de l’Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/07/2019