Pakalpojumi - 341348-2019

Submission deadline has been amended by:  425434-2019
22/07/2019    S139    Eiropas Parlaments - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Pakalpojumu nodrošināšana saistībā ar pieejamību Eiropas Parlamenta ēkām

2019/S 139-341348

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Parlaments
Service du Courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
1047
Beļģija
Kontaktpersona: Direction des ressources
E-pasts: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
NUTS kods: LU0

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4879
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pakalpojumu nodrošināšana saistībā ar pieejamību Eiropas Parlamenta ēkām

Atsauces numurs: 06C60/2019/M030
II.1.2)Galvenās CPV kods
71000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pakalpojumu nodrošināšana saistībā ar pieejamību Eiropas Parlamenta ēkām

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
71000000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LU
NUTS kods: BE
NUTS kods: FR
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele, Luksemburga, Strasbūra, kā arī ES dalībvalstu galvaspilsētas un Barselona, Bazoches-sur-Guyonne, Edinburga, Marseļa, Milāna, Minhene, Vašingtona (ASV) un Vroclava.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Pakalpojumu nodrošināšana saistībā ar pieejamību Eiropas Parlamenta ēkām

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

reģistrācija profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā un/vai īpaša atļauja mītnes zemē vai dalība profesionālā organizācijā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jābūt pietiekamām saimnieciskajām un finansiālajām spējām, lai izpildītu līgumu saskaņā ar līguma noteikumiem, ņemot vērā līguma vērtību un darbības jomu. Ja, ņemot vērā pretendenta iesniegto informāciju, Eiropas Parlaments apšaubīs pretendenta finansiālās un saimnieciskās spējas vai arī būs skaidrs, ka līguma izpildei tās nav pietiekamas, piedāvājums var tikt noraidīts un pretendentam nebūs nekādu tiesību pieprasīt finansiālu kompensāciju.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Eiropas Parlaments pieprasa, lai katram pretendentam būtu minimālās finansiālās un saimnieciskās spējas, kas tiks novērtētas, pamatojoties uz šīm prasībām:

— minimālajam gada apgrozījumam 2 gadu laikā, par kuriem pārskati ir slēgti, ēku arhitektūras un inženiertehnisko darbu jomā ir jābūt 300 000 EUR,

— finansiālā dzīvotspēja novērtēta, kā turpmāk aprakstīts, ņemot vērā bruto darbības rezultātu (EBITDA), kam pēdējos 2 noslēgtajos finanšu gados ir jābūt pozitīvam, kas attiecas arī uz katru grupas dalībnieku un attiecīgi katru apakšuzņēmēju.

Finansiālo un saimniecisko spēju novērtēšana

Visiem pretendentiem jāiesniedz pienācīgi parakstīts un datēts godavārda apliecinājums, kas ietverts saistību noteikumu dokumenta (“Cahier d’engagement”) 1. punktā.

Uzņēmēju grupu gadījumā godavārda apliecinājums ir jāiesniedz visiem grupas dalībniekiem.

Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 10 kalendāro dienu laikā no provizoriskās līguma piešķiršanas paziņošanas dienas un pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz šādi pierādījumi:

— tādu pilnīgu finanšu pārskatu (bilances, peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu) kopija, kuri publicēti gada pārskatā un revidēti vai, ja publicēšana un revidēšana nav obligāta, kuru precizitāti un patiesumu apstiprinājis pretendenta pārstāvis, vismaz par pēdējiem 2 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti,

— administratīvo noteikumu V pielikuma finanšu informācijas lapa par pēdējiem 2 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

Pretendentam jābūt pietiekamām tehniskajām un profesionālajām spējām, lai izpildītu līgumu saskaņā ar līguma noteikumiem, ņemot vērā līguma vērtību un darbības jomu. Ja, ņemot vērā pretendenta iesniegto informāciju, Eiropas Parlaments apšaubīs pretendenta tehniskās un profesionālās spējas vai arī kļūs skaidrs, ka līguma izpildei tās nav pietiekamas, piedāvājums var tikt noraidīts un pretendentam nebūs nekādu tiesību pieprasīt finansiālu kompensāciju.

Attiecībā uz šajā uzaicinājumā uz konkursu minēto līgumu Eiropas Parlaments pieprasa, lai pretendentiem būtu šādas tehniskās un profesionālās spējas:

— 1. vismaz 3 gadu pieredze šajā uzaicinājumā uz konkursu prasīto līdzīgu pakalpojumu jomā, sniedzot vismaz 3 līdzīga veida pakalpojumus, kas īstenoti pēdējo 3 gadu laikā. Jāuzrāda to vērtība, pildīšanas datums un pakalpojumu saņēmējs (publiskais vai privātais), kā arī apmierinošas izpildes sertifikāti, ko izsnieguši šie saņēmēji,

— 2. tāda pamata ekspertu grupa ēku pieejamības jomā, ko veido vismaz:

—— 1 projektu vadītājs, kuram ir augstākās izglītības (bakalaura) grāds (vismaz 3 gadu studijas) inženierzinātnēs vai arhitektūras jomā, vismaz 10 gadu pieredze arhitekta/inženiera profesijā, kā arī vismaz 5 gadu apliecināta pieredze ēku pieejamības jomā,

—— 2 palīgarhitekti/inženieri (augstākā līmeņa), kuriem (katram) ir augstākās izglītības (bakalaura) grāds (vismaz 3 gadu studijas) inženierzinātnēs vai arhitektūras jomā, vismaz 7 gadu pieredze arhitekta/inženiera profesijā, kā arī vismaz 3 gadu apliecināta pieredze ēku pieejamības jomā,

— 3. pamata grupas atbalsta grupa, ko veido vismaz:

—— 2 arhitekti/inženieri (zemākā līmeņa), kuriem (katram) ir augstākās izglītības (bakalaura) grāds (vismaz 3 gadu studijas) inženierzinātnēs vai arhitektūras jomā,

—— 1 instruktors, kuram ir vismaz 3 gadu pieredze apmācības jomā (šo amatu var ieņemt arī cits pamata vai atbalsta grupas dalībnieks ar prasīto pieredzi apmācības jomā),

—— 1 redaktors angļu un/vai franču valodā ar pieredzi tādu tehnisko tekstu un tehnisko disciplīnu informācijas popularizējošu tekstu jomā angļu un/vai franču valodā, kuri paredzēti plašai publikai, lai izskaidrotu noteiktas sarežģītības tematu. Šī pieredze ir jāapliecina, uzrādot 2 redaktora rediģētos tekstus – 1. tekstam jābūt ar tehnisku saturu jebkādā jomā vai arī populārzinātniska rakstura, sniedzot informāciju par kādu tehnisko disciplīnu un plašai publikai skaidrojot noteiktas sarežģītības tematu, bet 2. tekstam jābūt plašai mērķauditorijai paredzētam tekstam jebkādā jomā.

Šo amatu var ieņemt arī cits pamata vai atbalsta grupas dalībnieks ar prasīto pieredzi tehniskās jomas popularizēšanas / informācijas izplatīšanas dokumentu rediģēšanas jomā (angļu un/vai franču valodā).

— 1 dalībniekam no 4. pamata grupas (projektu vadītājam vai kādam no palīgekspertiem) jāpārvalda franču valoda vismaz C1 līmenī,

— 1 dalībniekam no 5. pamata grupas (projektu vadītājam vai kādam no palīgekspertiem) jāpārvalda angļu valoda vismaz C1 līmenī,

— 6. tādu ekspertu tīkls, kuri ir pieejami pēc pieprasījuma, lai nodrošinātu šajā līgumā prasītos pakalpojumus (skatīt neizsmeļošo pakalpojumu sarakstu šā konkursa specifikāciju pielikuma tehnisko specifikāciju 2.1. punktā (Sniedzamie pakalpojumi)).

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

Uzņēmēju tehniskās un profesionālās spējas jāpamato ar šādiem dokumentiem:

a) pienācīgi parakstīts un datēts godavārda apliecinājums, kas ietverts saistību noteikumu dokumenta (“Cahier d’engagement”) VIII punktā;

b) pienācīgi parakstīta un datēta tabula ar nosaukumu “Informācijas lapa un apliecinošie pierādījumi saistībā ar atlases kritērijiem” saistību noteikumu dokumenta pielikumā;

c) apliecinošie pierādījumi saistībā ar iepriekš minēto tabulu “Informācijas lapa un apliecinošie pierādījumi saistībā ar atlases kritērijiem” saistību noteikumu dokumenta pielikumā (informācijai: piedāvājumā ir jāietver gan CV, gan redaktora rediģētie teksti).

III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 12/09/2019
Vietējais laiks: 20:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 19/09/2019
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Parlaments, Direction générale des infrastructures et de la logistique, Direction des ressources, Bâtiment WIM 09Z075, Bruxelles, BEĻĢIJA.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: jā
Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:

48 mēneši pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu

Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Eiropas Ombuds
1 avenue du Président Robert Shuman
Strasbourg
67001
Francija
Tālrunis: +33 388172313
E-pasts: euro-ombudsman@europarl.europa.eu

Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
10/07/2019