Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 343685-2020

22/07/2020    S140

Lettland-Riga: Tillhandahållande av parkeringsplatser för Berec-byrån

2020/S 140-343685

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byrån för stöd till Berec (Berec-byrån)
Postadress: Zigfrida Annas Meierovica No. 14
Ort: Riga
Nuts-kod: LV006 Rīga
Postnummer: LV-1050
Land: Lettland
E-post: procurement@berec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://berec.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6847
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av parkeringsplatser för Berec-byrån

Referensnummer: BEREC/2020/09/OT
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63712400 Parkeringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Byrån för stöd till Berec (Berec-byrån) är belägen på adressen Zigfrida Annas Meierovica bulvaris 14, LV-1050 Riga, LETTLAND, vilket ligger i stadscentrum. I närheten av Berec-byråns lokaler finns inga gratis parkeringsplatser. Eftersom en del av personalen åker bil till kontoret avser Berec-byrån att sluta ett ramavtal på 4 år för tillhandahållande av parkeringsplatser inom närliggande området till Berec-byrån, för att tillgodose behovet av bilparkeringsplatser för Berec-byråns personal.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LV006 Rīga
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Föremålet för detta upphandlingsförfarande är tillhandahållande av högst 25 parkeringsplatser till Berec-byrån under en period på 4 år, genom tecknande av ett enskilt ramavtal för tjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalets löptid är 12 månader och kan förlängas automatiskt upp till 3 gånger för ytterligare 12 månader vardera, med en total längsta löptid på 48 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/08/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Lettiska, Engelska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/09/2020
Lokal tid: 15:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/07/2020