Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Pakalpojumi - 344445-2021

Submission deadline has been amended by:  493222-2021
09/07/2021    S131

Beļģija-Brisele: Ārējo speciālistu zināšanu nodrošināšana saistībā ar novatorisku risinājumu izstrādi biroja infrastruktūras apsaimniekošanas jomā

2021/S 131-344445

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: Rue Wiertz 60
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Directorate for Integrated Facility Management - Budget Implementation Service
E-pasts: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.europarl.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8675
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ārējo speciālistu zināšanu nodrošināšana saistībā ar novatorisku risinājumu izstrādi biroja infrastruktūras apsaimniekošanas jomā

Atsauces numurs: 06A0010/2020/M080
II.1.2)Galvenās CPV kods
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Vairākkārtējs pakalpojumu pamatnolīgums par īpašu zināšanu nodrošināšanu saistībā ar novatorisku risinājumu izstrādi biroja infrastruktūras apsaimniekošanas jomā, tostarp attiecībā uz integrētiem IT risinājumiem, piekļuves kontroli un drošību, kā arī novatorisku objektu apsaimniekošanas praksi.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 610 560.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
45214620 Pētījumu un testēšanas telpu celtniecības darbi
45214800 Mācību telpu ēkas
48420000 Nekustamā īpašuma pārvaldības programmatūras pakotne un programmatūras pakotņu komplekss
71241000 Priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze
73420000 Priekšizpēte un tehnoloģiskā demonstrācija
79314000 Priekšizpēte
79993000 Ēku un telpu apsaimniekošanas pakalpojumi
80520000 Mācību telpas
79993100 Telpu apsaimniekošanas pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Brisele.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Eiropas Parlaments meklē ārējo zināšanu pakalpojumu sniedzēju saistībā ar novatorisku risinājumu izstrādi biroja infrastruktūras apsaimniekošanas jomā, tostarp attiecībā uz integrētiem IT risinājumiem, piekļuves kontroli un drošību, kā arī novatorisku objektu apsaimniekošanas praksi. Ekspertu konsultācijas ir jāsniedz cita starpā instrukciju, padziļinātu analīžu un pētījumu veidā, kas pēc īpaša pieprasījuma būs jānodrošina ierobežotā un noteiktā termiņā. Pamatnolīgums ietvers arī saistītos pakalpojumus, piemēram, dalību saistītajās sanāksmēs Parlamenta telpās, galveno ekspertu prezentācijas vai darbsemināru organizēšanu, ja nepieciešams.

Ir svarīgi ievērot, ka īpašās zināšanas galvenokārt tiek vērstas uz novatorisku attīstību šajā jomā, un to pamatā būs derīgi pētījumi, dokumentētas atsauces un pamatota analīze, kas attiecas uz dažādu iesaistīto ĢD darbu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 610 560.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

vienādas tiesības piedalīties šajā uzaicinājumā uz konkursu ir visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm no Eiropas Savienības dalībvalstīm un visām fiziskajām personām, juridiskajām personām un publiskajām iestādēm no valstīm, kas nav ES dalībvalstis, bet kas ar Eiropas Savienību ir noslēgušas tādu īpašu nolīgumu publiskā iepirkuma jomā, kurš ļauj piedalīties šā uzaicinājuma uz konkursu līgumā, saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem.

Ir jābūt reģistrētam attiecīgajā profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā, ja vien pretendents nav starptautiska organizācija.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem
Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits: 3
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2020/S 195-470611
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 28/09/2021
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 05/10/2021
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Rue Wiertz 60, Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentiem, kas vēlas piedalīties, tas jāapstiprina pa e-pastu (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) ne vēlāk kā divas darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas datuma; piedalīties var tikai viena katra pretendenta pārstāvis.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:

Eiropas Parlaments organizēs neobligātu informatīvu sanāksmi, kas notiks 2021. gada 7. septembrī plkst. 10.00 Briselē, Belliard Street, no 80, Brussels, BEĻĢIJA.

Piedalīties var ne vairāk kā divi katra uzņēmuma pārstāvji.

Lai varētu sagatavot jūsu ieejas caurlaidi, lūdzam divas darbdienas pirms apmeklējuma pa e-pastu (INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu) nosūtīt uzņēmuma nosaukumu un dalībnieku vārdu un uzvārdu, amatu, personas apliecības numuru un dzimšanas datumu.

Reģistrācija tiks apstiprināta ar e-pasta vēstuli.

Pēc apmeklējuma Eiropas Parlaments izdos ziņojumu, kas tiks nosūtīts, izmantojot e-konkursa tīmekļa vietni (“eTendering”).

Ar vietas apmeklējumu saistītie transporta izdevumi jāsedz uzņēmējam, un Eiropas Parlaments tos neatmaksās.

Informatīvās sanāksmes apmeklējums nav obligāts.

Informatīvās sanāksmes laikā uzņēmējiem būs iespēja uzdot jautājumus, kurus tie uzskata par nozīmīgiem un noderīgiem piedāvājuma sagatavošanai.

Apmeklējuma laikā tiks izmantota franču un angļu valoda.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: FR - 67000
Valsts: Francija
Interneta adrese: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

Līgumslēdzējas iestādes lēmumu var apstrīdēt divu mēnešu laikā no procedūras rezultātu paziņošanas vai nu neizraudzītie pretendenti vai personas (fiziskas vai juridiskas personas), kas, lai gan nav lēmuma adresāti, ir tieši un individuāli saistītas ar to.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
29/06/2021