Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Varor - 344869-2017

02/09/2017    S168

Italien-Ispra: Ramavtal för hyra av fordon för provningar och mätningar samt för fordonstransport (4 delar)

2017/S 168-344869

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate, JRC.C.4 — Sustainable Transport
Postadress: via Enrico Fermi 2749
Ort: Ispra VA
Nuts-kod: ITC41 Varese
Postnummer: 21027
Land: Italien
E-post: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: forskning.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för hyra av fordon för provningar och mätningar samt för fordonstransport (4 delar)

Referensnummer: JRC/IPR/2017/C.4/0042/OC.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34100000 Motorfordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Gemensamma forskningscentrumets enhet C.4 Hållbara transporter behöver hyra fordon för provningar och mätningar för forskningsverksamhet samt för uppgiften avseende marknadskontroll som begärts av Europeiska kommissionens GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag och GD Miljö. Uppdragstagarna ska under en begränsad period tillhandahålla personbilar (del 1), lätta motorfordon i kategori L och kategori N1 (del 2), tunga motorfordon (del 3) eller fordonstransport (del 4).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kortfristig och långfristig hyra av fordon: personbilar

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
34110000 Personbilar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Hyra av personbilar för forskningsverksamhet eller för verksamheten avseende marknadskontroll.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kortfristig och långfristig hyra av fordon: lätta motorfordon och lätta nyttofordon

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
34136100 Lätta skåpbilar
60183000 Uthyrning av skåpbilar (vans) med förare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Hyra av lätta motorfordon och lätta nyttofordon för forskningsverksamhet eller för verksamheten avseende marknadskontroll.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kortfristig och långfristig hyra av fordon: tunga motorfordon

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
34140000 Tyngre motorfordon
60182000 Uthyrning av industriella fordon med förare
60181000 Uthyrning av lastbilar med förare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Hyra av tunga motorfordon för forskningsverksamhet eller för verksamheten avseende marknadskontroll.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 700 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fordonstransport

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
60000000 Transporter (utom avfallstransport)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ITC41 Varese
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fordonstransport.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2841

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/10/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/10/2017
Lokal tid: 15:30
Plats:

JRC, Room 7, first floor, reception building, Ispra VA, ITALIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/08/2017