Pakalpojumi - 344872-2017

02/09/2017    S168

Beļģija-Brisele: Eirobarometra standarta apsekojumi – PO/2017-11/A2

2017/S 168-344872

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2 – Corporate Services
Pasta adrese: rue de la Loi 56
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Mr Ioan Vascan
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

Pircēja profila adrese: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments, Directorate-General for Communication
Pasta adrese: rue Wiertz 60
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1047
Valsts: Beļģija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.europarl.europa.eu/

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Reģionu komiteja (RK)
Pasta adrese: rue Belliard 99–101
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1000
Valsts: Beļģija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.cor.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK)
Pasta adrese: rue Belliard 99–101
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1040
Valsts: Beļģija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eesc.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Investīciju banka, kas pārstāv EIB grupu (EIB un EIF)
Pasta adrese: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Pilsēta: Luxembourg
NUTS kods: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Pasta indekss: 2950
Valsts: Luksemburga
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eib.org

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC birojs)
Pasta adrese: Zigfrida Annas Meierovica boulevard 14
Pilsēta: Riga
NUTS kods: LV006 Rīga
Pasta indekss: 1050
Valsts: Latvija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.berec.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Pasta adrese: Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla), 5th Floor
Pilsēta: Bilbao (Biscay)
NUTS kods: ES213 Vizcaya
Pasta indekss: 48003
Valsts: Spānija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://osha.europa.eu/en

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Pasta adrese: via Carlo Magno 1A
Pilsēta: Parma PR
NUTS kods: ITH52 Not specified
Pasta indekss: 43126
Valsts: Itālija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.efsa.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Pasta adrese: Wyattville Road, Loughlinstown
Pilsēta: Dublin
NUTS kods: IE061 Not specified
Pasta indekss: D18 KP65
Valsts: Īrija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.eurofound.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Pasta adrese: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Pilsēta: London
NUTS kods: UKI LONDON
Pasta indekss: E14 5EU
Valsts: Apvienotā Karaliste
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.ema.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Pasta adrese: Praça Europa 1, Cais de Sodré
Pilsēta: Lisbon
NUTS kods: PT17 Lisboa
Pasta indekss: 1249-289
Valsts: Portugāle
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://www.emcdda.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Pasta adrese: Schwarzenbergplatz 11
Pilsēta: Vienna
NUTS kods: AT13 Wien
Pasta indekss: 1040
Valsts: Austrija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.fra.europa.eu

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Vienotā noregulējuma valde (VNV)
Pasta adrese: Treurenberg 22
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://www.srb.europa.eu

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgums ietver kopējo iepirkumu
Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:

Beļģija.

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Eirobarometra standarta apsekojumi – PO/2017-11/A2.

Atsauces numurs: PO/2017-11/A2.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79320000 Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pamatnolīgums ļaus līgumslēdzējām iestādēm pasūtīt Eirobarometra standarta vai speciālus apsekojumus ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs, kā arī ad hoc apsekojumus ES dalībvalstīs un citās valstīs vai teritorijās.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 51 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

visas valstis vai teritorijas, kas uzskaitītas konkursa specifikācijās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Šis līgums ietver Eirobarometra standarta vai speciālus apsekojumus un ad hoc apsekojumus, kuru mērķis ir novērtēt un analizēt sabiedrības viedokli.

Eirobarometra standarta vai speciālie apsekojumi ietver galvenokārt padziļinātus pētījumus par specifiskiem tematiem un tādas attieksmes ilgtermiņa tendenču analīzi, kas tieši vai netieši saistīta ar Eiropas lietām. Darbuzņēmējam jāspēj nodrošināt visus apsekojumos aprakstītos pakalpojumus visās iesaistītajās valstīs vai teritorijās, izmantojot aptauju organizētāju institūtu tīklu. Ad hoc pakalpojumi ir cits ar sabiedrības analīzi saistīts darbs, kā aprakstīts konkursa specifikāciju 2.2.4. punktā. Darbuzņēmējs būs koordinēšanas centrs.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 51 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

Pamatnolīgums ir automātiski atjaunojams 1 reizi uz 24 mēnešiem, ja vien kāda no pusēm nesaņem oficiālu paziņojumu par pretējo vismaz 3 mēnešus pirms vēl nenoslēgtā darbības laika beigām. Atjaunošana nemaina vai neatceļ noteiktos pienākumus.

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 06/11/2017
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 13/11/2017
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Eiropas Komisija, Directorate-General for Communication, Meeting Room, 3rd Floor, Unit A2, rue de la Loi 56, 1000 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

2 katra pretendenta pārstāvji. Lūdzam nosūtīt pārstāvju vārdu, amatu, personas apliecības numuru un valstspiederību uz I.1. iedaļā norādīto e-pasta adresi.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Visa šā uzaicinājuma uz konkursu dokumentācija, ieskaitot jebkādu papildu informāciju procedūras laikā, ir publicēta šādā interneta adresē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843

Pretendentiem regulāri jāapmeklē šī vietne, jo procedūras laikā jebkurā brīdī var tikt publicēta papildu informācija.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/08/2017