Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Tjänster - 344872-2017

02/09/2017    S168    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Eurobarometer-standardundersökningar – PO/2017-11/A2

2017/S 168-344872

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication, Unit A2 — Corporate Services
Postadress: rue de la Loi 56
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1040
Land: Belgien
Kontaktperson: Mr Ioan Vascan
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet, Directorate-General for Communication
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.europarl.europa.eu/

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska regionkommittén (ReK)
Postadress: rue Belliard 99–101
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1000
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.cor.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
Postadress: rue Belliard 99–101
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eesc.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska investeringsbanken, som representerar EIB-gruppen (EIB och EIF)
Postadress: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000
Postnummer: 2950
Land: Luxemburg
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eib.org

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec-byrån)
Postadress: Zigfrida Annas Meierovica boulevard 14
Ort: Riga
Nuts-kod: LV006
Postnummer: 1050
Land: Lettland
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.berec.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Postadress: Santiago de Compostela, 12 (Edificio Miribilla), 5th Floor
Ort: Bilbao (Biscay)
Nuts-kod: ES213
Postnummer: 48003
Land: Spanien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://osha.europa.eu/en

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Postadress: via Carlo Magno 1A
Ort: Parma PR
Nuts-kod: ITH52
Postnummer: 43126
Land: Italien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.efsa.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Postadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Ort: Dublin
Nuts-kod: IE061
Postnummer: D18 KP65
Land: Irland
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.eurofound.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Postadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Ort: London
Nuts-kod: UKI
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ema.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)
Postadress: Praça Europa 1, Cais de Sodré
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT17
Postnummer: 1249-289
Land: Portugal
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.emcdda.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Postadress: Schwarzenbergplatz 11
Ort: Vienna
Nuts-kod: AT13
Postnummer: 1040
Land: Österrike
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fra.europa.eu

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)
Postadress: Treurenberg 22
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.srb.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:

Belgien.

Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Eurobarometer-standardundersökningar – PO/2017-11/A2

Referensnummer: PO/2017-11/A2.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79320000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalet kommer att göra det möjligt för upphandlande myndigheter att beställa Eurobarometerns (Eurobarometer – EB) standardundersökningar eller särskilda undersökningar i EU:s medlemsstater och kandidatländer, samt ad hoc-undersökningar i EU:s medlemsstater och andra länder eller territorier.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 51 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Alla länder eller territorier som anges i förfrågningsunderlaget.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Detta kontrakt omfattar EB:s standardundersökningar eller särskilda undersökningar samt ad hoc-undersökningar för att utvärdera och analysera den allmänna opinionen.

EB:s standardundersökningar eller särskilda undersökningar består huvudsakligen av djupgående undersökningar om specifika ämnen. Med hjälp av dessa undersökningar analyseras långsiktiga tendenser avseende attityder som direkt eller indirekt rör europeiska frågor. Uppdragstagaren ska ha kapacitet att tillhandahålla alla de tjänster som beskrivs i undersökningarna i alla de länder eller territorier som deltar genom ett nätverk av undersökningsinstitut. Ad hoc-tjänster är andra arbeten som rör offentlig analys enligt beskrivningen i punkt 2.2.4 i förfrågningsunderlaget. Uppdragstagaren ska vara samordningscentralen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 51 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ramavtalet (framework contract – FWC) förlängs automatiskt 1 gång med 24 månader, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före slutet av den pågående löptiden. En förnyelse ändrar inte och skjuter inte upp befintliga åtaganden.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/11/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 13/11/2017
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication, Meeting Room, 3rd Floor, Unit A2, rue de la Loi 56, 1000 Brussels, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

2 företrädare per anbudsgivare. Uppgifter om namn, titlar, nummer på id-kort och nationalitet ska skickas till den e-postadress som anges i punkt I.1.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

All dokumentation för denna anbudsinfordran, inbegripet eventuell ytterligare information som tillkommer under förfarandet publiceras på följande internetadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2843

Anbudsgivarna bör regelbundet gå in på denna webbplats eftersom ytterligare information kan komma att publiceras när som helst under förfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/08/2017