Tarned - 347385-2014

Kuva koondatud vaade

14/10/2014    S197

Belgia-Brüssel: DIGIT/R2/PO/2013/023 – uuendustegevuse mitmekesisuseks ja arenguks kasutatav tarkvara – SIDE

2014/S 197-347385

Hankelepingu sõlmimise teade

Asjad

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, informaatika peadirektoraat, ressursside haldamise ja optimeerimise direktoraat, IKT-hangete ja -lepingute haldamise üksus
Postiaadress: rue Belliard 28, büroo 07/142
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: hr Martin Bilbao, üksuse juhataja
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Faks: +32 22957702

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Muu: infotehnoloogia.
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel

Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: jah

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu
Postiaadress: 1049
Linn: Brüssel
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Parlament
Postiaadress: allée du Printemps
Linn: Strasbourg Cedex
Sihtnumber: 67070
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus (CURIA)
Postiaadress: 2925
Linn: Luxembourg
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Kontrollikoda
Postiaadress: 12, rue Alcide de Gasperi
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1615
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Postiaadress: rue Belliard 99
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Regioonide Komitee
Postiaadress: Jacques Delors'i hoone, rue Belliard 99–101
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsmani büroo
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg Cedex
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Andmekaitseinspektor
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
Postiaadress: 103 rue de Grenelle
Linn: Pariis
Sihtnumber: 75007
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
Postiaadress: Westhafenplatz 1
Linn: Frankfurt Maini ääres
Sihtnumber: 60327
Riik: Saksamaa

Ametlik nimetus: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
Postiaadress: Trg republike 3
Linn: Ljubljana
Sihtnumber: SI-1000
Riik: Sloveenia

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
Postiaadress: 1, rue du Fort Thüngen
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 1499
Riik: Luksemburg

Ametlik nimetus: Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC)
Postiaadress: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 2. korrus
Linn: Riia
Sihtnumber: LV-1050
Riik: Läti

Ametlik nimetus: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
Postiaadress: postkast 22427
Linn: Thessaloníki
Sihtnumber: 551 02
Riik: Kreeka

Ametlik nimetus: Euroopa Lennundusohutusamet
Postiaadress: postkast 101253
Linn: Köln
Sihtnumber: 50452
Riik: Saksamaa

Ametlik nimetus: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
Postiaadress: Tomtebodavägen 11A
Linn: Stockholm
Sihtnumber: SE-171 65
Riik: Rootsi

Ametlik nimetus: Euroopa Kemikaaliamet
Postiaadress: postkast 400
Linn: Helsingi
Sihtnumber: FI-00121
Riik: Soome

Ametlik nimetus: Euroopa Keskkonnaamet
Postiaadress: Kongens Nytorv 6
Linn: Kopenhaagen K
Sihtnumber: 1050
Riik: Taani

Ametlik nimetus: Euroopa Toiduohutusamet
Postiaadress: largo N. Palli 5/A
Linn: Parma PR
Sihtnumber: 43121
Riik: Itaalia

Ametlik nimetus: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
Postiaadress: Svitrigailos g. 11M
Linn: Vilnius
Sihtnumber: LV-03228
Riik: Läti

Ametlik nimetus: Euroopa Ravimiamet
Postiaadress: Westferry Circus, Canary Wharf
Linn: London
Sihtnumber: E14 4HB
Riik: Ühendkuningriik

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet
Postiaadress: postkast 1309
Linn: Irákleio, Kreeta
Sihtnumber: 710 01
Riik: Kreeka

Ametlik nimetus: Euroopa Raudteeagentuur
Postiaadress: postkast 20392
Linn: Valenciennes
Sihtnumber: 59307
Riik: Prantsusmaa

Ametlik nimetus: Euroopa Koolitusfond
Postiaadress: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Linn: Torino TO
Sihtnumber: 10133
Riik: Itaalia

Ametlik nimetus: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur
Postiaadress: Gran Via, 33
Linn: Bilbao (Biskaia)
Sihtnumber: 48009
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
Postiaadress: Wyattville Road, Loughlinstown
Linn: Dublin
Riik: Iirimaa

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Postiaadress: Schwarzenbergplatz 11
Linn: Viin
Sihtnumber: 1040
Riik: Austria

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur
Postiaadress: Rondo ONZ 1
Linn: Varssavi
Sihtnumber: 00-124
Riik: Poola

Ametlik nimetus: Euroopa GNSSi Agentuur
Postiaadress: Janovského 438/2
Linn: Praha
Sihtnumber: 17000
Riik: Tšehhi

Ametlik nimetus: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet
Postiaadress: Rävala pst 4
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10143
Riik: Eesti

Ametlik nimetus: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet
Postiaadress: MTC plokk A, Winemakers Wharf
Linn: Valletta
Sihtnumber: MT-1917
Riik: Malta

Ametlik nimetus: Ühisettevõte ARTEMIS
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56/60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Ühisettevõte Clean Sky
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56/60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Ühisettevõte ENIAC
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56/60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (FCH)
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56/60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Ühisettevõte SESAR
Postiaadress: avenue de Cortenbergh 100
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1000
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
Postiaadress: Infopark, Neumann Janos utca 1/E.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1117
Riik: Ungari

Ametlik nimetus: Euroopa Kaitseagentuur
Postiaadress: rue des Drapiers 17–23
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1050
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Politseikolledž
Postiaadress: Pf.314.
Linn: Budapest
Sihtnumber: 1903
Riik: Ungari

Ametlik nimetus: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet
Postiaadress: chaussée de Wavre 910
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa koolid
Postiaadress: rue Joseph II 30
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa välisteenistus
Postiaadress: peahoone, rond point Schuman 9A
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1046
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Kalanduskontrolli Amet
Postiaadress: postkast 771
Linn: Vigo (Pontevedra)
Sihtnumber: 36200
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Euroopa Pangandusjärelevalve
Postiaadress: 25 Old Broad Street, Tower 42
Linn: London
Sihtnumber: EC2N 1HQ
Riik: Ühendkuningriik

Ametlik nimetus: Euroopa Politseiamet
Postiaadress: postkast 90850
Linn: Haag
Sihtnumber: 2509 LW
Riik: Madalmaad

Ametlik nimetus: Euroopa Meresõiduohutuse Amet
Postiaadress: Cais do Sodré
Linn: Lissabon
Sihtnumber: 1249-206
Riik: Portugal

Ametlik nimetus: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
Postiaadress: Cais do Sodré
Linn: Lissabon
Sihtnumber: 1249-289
Riik: Portugal

Ametlik nimetus: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
Postiaadress: Avenida de Europa, 4
Linn: Alicante (Alicante)
Sihtnumber: 03008
Riik: Hispaania

Ametlik nimetus: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Postiaadress: Maanweg 174
Linn: Haag
Sihtnumber: 2516 AB
Riik: Madalmaad

Ametlik nimetus: Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI) ühisettevõte
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56–60
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet
Postiaadress: avenue du Bourget 1
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1140
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet
Postiaadress: COV2 24/164
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Teadusuuringute Rakendusamet
Postiaadress: COVE
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Postiaadress: place Rogier 16
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia

Ametlik nimetus: Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)
Postiaadress: Drosbachi hoone
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2920
Riik: Luksemburg

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
DIGIT/R2/PO/2013/023 – uuendustegevuse mitmekesisuseks ja arenguks kasutatav tarkvara – SIDE
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Asjad
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: peamised tarnekohad on kõikide Euroopa asutuste ruumid (peamiselt, kuid mitte ainult Brüsselis, Luxembourgis, Strasbourgis, Dublinis ja Ispras).
NUTS kood
II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping mitmesuguste arvutitarkvaratoodete liht- ja mitteülekantavate litsentside kasutajaõiguste andmiseks, hooldus- ja informaatikateenuste osutamiseks ning asjasse puutuvate dokumentide esitamiseks.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

48000000 Tarkvarapaketid ja infosüsteemid, 72200000 Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 339 436 393 EUR

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. Kvaliteet. Osakaal 50
2. Hinna suhtarv. Osakaal 50
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
DIGIT/R2/PO/2013/023.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Eelteade

Teate number ELTs: 2013/S 65-108225 , 3.4.2013

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 36-058247 , 20.2.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
28.7.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 2
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: Comparex Nederland BV
Postiaadress: Naritaweg 177
Linn: Amsterdam
Sihtnumber: 1043 BW
Riik: Madalmaad

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 339 436 393 EUR
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: jah
Hankelepingu maksumus või osa, mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena:
Teadmata

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
Käesolev raamleping on institutsioonidevaheline, hõlmates 55 osalevat Euroopa institutsiooni ja lisaks Euroopa Komisjoni. Lepinguline maksumus on kõikide Euroopa institutsioonide kulutuste maksimaalne ülempiir, millest Euroopa Komisjoni kulutused moodustavad 29,82 %.
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, informaatika peadirektoraat, ressursside haldamise ja optimeerimise direktoraat, IKT-hangete ja -lepingute haldamise üksus
Postiaadress: rue Belliard 28, büroo 07/142
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefon: +32 22960762
Faks: +32 22957702
Internetiaadress: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
2.10.2014