Palvelut - 347391-2019

24/07/2019    S141    - - Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 141-347391

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
1567535-0
PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Helsinki
00029
Suomi
Yhteyshenkilö: Hannele Paasonen
Sähköpostiosoite: hannele.paasonen@hus.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö: Ohjelmistopalvelusta valmiusviestijärjestelmäksi

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä ilmoitus on tietopyyntö, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyynnöllä kartoitetaan markkinatarjontaa, potentiaalisia toimittajia, hinnoittelumalleja ja kustannustasoa sekä muita hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tarkoituksena on luoda sekä teknisesti että toiminnallisesti yhtenäinen valmiusviestijärjestelmä koko HYKS erva alueelle, jolla HUSilla on varautumistoiminnan yhteensovittamisvelvoite niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin. Ohjelmistopalvelua tullaan käyttämään valmiusviestintään ja henkilöstön töihin kutsuihin. Ohjelmistopalvelu mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän ennakkoon määritellyille käyttäjäryhmille valmiiden pohjien avulla monikanavaisesti. Järjestelmä tarjotaan valmiina SaaS-palveluna HUSille. Ohjeet tarkemman kuvauksen saamiseksi ja mahdollisen markkinavuoropuhelun läpivienti on kuvattu kohdassa II.2.4).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarkempaa kuvausta varten olemaan yhteydessä osoitteeseen valmius@hus.fi. Lähetämmme vastauksena tarkemman kuvauksen tietopyynnön kohteesta sekä vastattavia kysymyksiä. Sähköpostiviestin aihekenttään pyydämme kirjoittamaan: " Kysymys tietopyynnöstä". Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava osoitteeseen valmius@hus.fi viimeistään 16.8.2019. Sähköpostin aiheena tulee olla ”Vastaus tietopyyntöön”. Palveluntarjoajien on halutessaan mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä. Kaikki kysymykset liittyen tietopyyntöön pyydetään lähettämään 7.8.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valmius@hus.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla "Kysymys tietopyynnöstä”. Vastaukset tietopyyntöön käsitellään luottamuksellisesti siltä osin kuin ne sisältävät palveluntarjoajien liikesalaisuuksia. Saatamme pyytää lisätietoja hankinnasta kiinnostuneilta palveluntarjoajilta sekä tarjota mahdollisuuden tulla esittelemään ratkaisuaan ja kommentoida tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30/08/2019

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Tietopyyntö ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido vastaajaa mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin mahdolliseen varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa, vaan päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään vasta markkinakartoituksen jälkeen. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä korvata tietopyyntöön vastaamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia. Esitettyjen kysymysten lisäksi vastaaja voi esittää asiaan liittyviä omia näkemyksiään. Tietopyyntöön voi vastata suomen lisäksi myös englanniksi.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/07/2019