Доставки - 348893-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението348893-2018
PDДата на публикуване09/08/2018
OJНомер на броя на ОВ S152
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на здравеопазването (000695317)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен06/08/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)https://www.mh.government.bg/bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС