Palvelut - 349957-2022

29/06/2022    S123

Suomi-Rovaniemi: Jätteisiin liittyvät palvelut

2022/S 123-349957

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Napapiirin Residuum Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1744004-5
Postiosoite: Betonitie 3
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 96320
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Napapiirin Residuum Oy
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@residuum.fi
Puhelin: +358 207120230
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.residuum.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/72879/notice/104367
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/72879/call-for-tenders/897
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: kuntien omistama jätehuollon palveluyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: jätehuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Rovaniemen kunnan järjestämän jätehuollon palvelu-urakka

Viitenumero: Nro:tta
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90500000 Jätteisiin liittyvät palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Rovaniemen kaupunki on yksi jätehuoltoyhtiö Napapiirin Residuum Oy:n osakkaista, muut osakkaat ovat Ranuan ja Pellon kunnat. Rovaniemen kaupunki on Jätelain 43 § mukaisesti siirtänyt sille laissa säädetyt jätehuollon palvelutehtävät Napapiirin Residuum Oy:n (jäljempänä tilaaja) hoidettavaksi.

Rovaniemellä on käytössä jätehuollossa kahta erillistä jätehuollon kuljetusjärjestelmää, kiinteistönhaltijan järjestämä sekä kunnan järjestämä jätteenkeräys. Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueiden kartat löytyvät internetosoitteesta https://residuum.fi/palvelut/kodin-jatehuolto/jatehuollon-aluekartta/ . Rovaniemen kjj-alueen yleiskartta on hankintailmoituksen liitteenä 1. Näillä alueilla jätehuoltosopimukset tehdään Napapiirin Residuumin kanssa.

Tämä hankinta koskee Rovaniemen kaupungin alueella voimassa olevaa, Jätelain 36 §:n mukaista kunnanjärjestämää jätteenkuljetusta, ja jätelain 32 § ja 33 §:n mukaista asumisessa syntyvää tai siihen rinnastettavaa yhdyskuntajätettä, biojätettä tai muuta jätettä. Hankinta koskee urakka-aluetta 9, joka on esitelty markkinavuoropuhelutilaisuudessa 5.5.2022, joka oli julkinen tilaisuus ja kutsu tilaisuuteen oli julkaistu EU hankintailmoituksena 22.4.2022, ennakkotietoilmoitus, Dnro 2022/S 079-212464.

Tähän hankintaan sisältyy jätteenkeräyksen lisäksi myös ekopisteiden tyhjennyksiä, kiertävä jätteenkeräys, asiakkaiden opastaminen ja kiertävän jätteenkeräyksen käteismaksujen periminen. Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä esitetyt asiat ovat palveluun sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja ( jäljempänä urakoitsija) sitoutuu palvelut toteuttamaan.

Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä on kuvattu palvelutehtävän sisältöä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 750 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hankinta koskee urakka-aluetta 9, joka on esitelty markkinavuoropuhelutilaisuudessa 5.5.2022. Hankintaan sisältyy jätteenkeräyksen lisäksi myös ekopisteiden tyhjennyksiä ja kiertävä jätteenkeräys.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rovaniemen kaupunki on yksi jätehuoltoyhtiö Napapiirin Residuum Oy:n osakkaista, muut osakkaat ovat Ranuan ja Pellon kunnat. Rovaniemen kaupunki on Jätelain 43 § mukaisesti siirtänyt sille laissa säädetyt jätehuollon palvelutehtävät Napapiirin Residuum Oy:n (jäljempänä tilaaja) hoidettavaksi.

Rovaniemellä on käytössä jätehuollossa kahta erillistä jätehuollon kuljetusjärjestelmää, kiinteistönhaltijan järjestämä sekä kunnan järjestämä jätteenkeräys. Kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueiden kartat löytyvät internetosoitteesta https://residuum.fi/palvelut/kodin-jatehuolto/jatehuollon-aluekartta/ . Rovaniemen kjj-alueen yleiskartta on hankintailmoituksen liitteenä 1. Näillä alueilla jätehuoltosopimukset tehdään Napapiirin Residuumin kanssa.

Tämä hankinta koskee Rovaniemen kaupungin alueella voimassa olevaa, Jätelain 36 §:n mukaista kunnanjärjestämää jätteenkuljetusta, ja jätelain 32 § ja 33 §:n mukaista asumisessa syntyvää tai siihen rinnastettavaa yhdyskuntajätettä, biojätettä tai muuta jätettä. Hankinta koskee urakka-aluetta 9, joka on esitelty markkinavuoropuhelutilaisuudessa 5.5.2022, joka oli julkinen tilaisuus ja kutsu tilaisuuteen oli julkaistu EU hankintailmoituksena 22.4.2022, ennakkotietoilmoitus, Dnro 2022/S 079-212464.

Tähän hankintaan sisältyy jätteenkeräyksen lisäksi myös ekopisteiden tyhjennyksiä, kiertävä jätteenkeräys, asiakkaiden opastaminen ja kiertävän jätteenkeräyksen käteismaksujen periminen. Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä esitetyt asiat ovat palveluun sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti palveluntuottaja ( jäljempänä urakoitsija) sitoutuu palvelut toteuttamaan.

Hankintailmoituksessa ja sen liitteissä on kuvattu palvelutehtävän sisältöä.

Napapiirin Residuum Oy ei sitoudu mihinkään asiakas-, tyhjennys- tai jätemääriin. Hankintailmoituksen liitteenä ovat nykyiset ajoreitistöt, josta ilmenee jäteastian laatu, kerättävä jäte, tyhjennysosoite ja tyhjennysväli. Urakoitsija sitoutuu solmittavan sopimuksen mukaan keräämään jätteet tilaajan tuleviltakin asiakkailta samaan hintaan, kuin mitä tässä kilpailutuksessa tulee keräyshinnaksi kunkin jäteastian määrittelyn mukaan.

Tilaaja ei suorita mitään erillistä korvausta mahdollisesti vähenevästä tai lisääntyvästä asiakasmäärästä.

Erillisiä kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueita ja Napapiirin Residuum Oy:n hallinnoimia ekopisteitä, käsitellään yhtenä urakka-alueena ja siihen valitaan toimijaksi tässä kilpailutuksessa yksi urakoitsija ja valinta ei rajoita mitenkään urakoitsijan osallistumista tai hankintakilpailun voittamista Napapiirin Residuum Oy:n tulevissa bio- ja pakkausjätteen hankinnoissa.

Kiinteistökohtainen ja yhteiskeräyspisteillä toteutettava polttokelpoisen jätteen keräys ja pakkausjätteiden keräys sekä kiinteistöllä että ekopisteellä on yksikköhintaurakka, jossa yksikkönä on keräysvälineen yksi tyhjennyskerta. Tarjouksessa jätetään yksi yksikköhinta kahden desimaalin tarkkuudella, €/kpl, alv 0% (euroa per kappale) kutakin keräysvälinettä kohden. Yksikköhinta / tilavuus on sama kaikille jätelajeille. Yksikköhinnan tulee sisältää kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 750 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Urakka-aika on kolme (3) vuotta. Ajalla 1.11.2022 – 31.10.2025.

Urakka-aikaa voidaan jatkaa kaksi (2) vuotta urakoitsijan ja tilaajan välisellä erillisellä kirjallisella ja allekirjoitetulla sopimuksella, joka on laadittava kuusi kuukautta ennen sopimusajan päättymistä.

Mikäli optiota ei oteta käyttöön, urakka päättyy ilman eri irtisanomista sopimusajan päättyessä 31.10.2025, klo 24.00.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tarjoajan on annettava tarjous liitteineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjouslomakkeen yhteyshenkilörivillä ilmoitetaan myös sähköinen tiedonanto-osoite. Hankintapäätös voidaan antaa sähköisenä lähettämällä se tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Tarjouspyyntöasiakirjat on laadittu suomenkielellä ja tarjous on jätettä suomenkielisenä.

Lisätietoja annetaan vastaamalla kirjallisesti kysymyksiin. Kysymykset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@residuum.fi 18.7.2022, klo

8.00 mennessä ja niihin pyritään vastaamaan 20.7.2022, klo 15 mennessä internet-osoitteessa https://residuum.fi/toimintamme/tarjouspyynnöt

Tarjoajan on ilmoitettava, mikäli hän huomaa, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä. Tarjoajan tulee seurata kyseistä internet-sivua

tarjousajan päättymiseen saakka.

Puhelimitse esitettyihin lisäkysymyksiin tai tietopyyntöihin ei voida vastata.

Tarjous ei saa sisältää ehtoja.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan on täydennettävä hankintailmoituksessa oleva ESPD-pyyntö.

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä kopio liikenneluvasta ja ote jätelain mukaisesta toiminnan ilmoittamisesta jätetiedostoon koskien jätteen ammattimaista kuljettamista.

Tarjoajan tulee antaa myös selvitys henkilökunnasta ja heidän koulutuksestaan sekä ammattitaidosta. Tarjoajan tulee antaa tarjouksen yhteydessä selvitys kalustosta urakkaohjelman luvun 5 mukaan.

Tarjoukseen on liitettävä seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:

— todistus, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin

— kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätöstiedot toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaiselle

— selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä

— todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta

— selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

— selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

Selvitykset voi toimittaa myös muulla luotettavalla tavalla kuin kaupparekisteriotteella esimerkiksi Luotettava Kumppani -raportilla tai rala-todistuksella.

Tarjoajan tulee antaa tarjouksessaan kaikki pyydetyt selvitykset, jotta tarjous voidaan soveltuvaksi ja hyväksytyksi vertailuun.

Selvitykset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia, ellei niiden voimassaoloaikaa ole ilmoitettu selvityksessä erikseen selvityksen toimittajan taholta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimus voidaan solmia ellei siihen ole estettä. Tarjoajan soveltuvuus ja kelpoisuus on määritelty hankintailmoituksessa ja tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/08/2022
Paikallinen aika: 08:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/08/2022
Paikallinen aika: 08:15
Paikka:

Napapiirin Residuum Oy toimisto, Betonitie 3, 96 320 Rovaniemi.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Napapiirin Residuum Oy:n nimeämät henkilöt.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

Viimeistään kolmen vuoden kuluttua, mikäli optiota ei ole otettu käyttöön.

VI.3)Lisätiedot:

Lisätietoja annetaan vastaamalla kirjallisesti kysymyksiin internet- osoitteessa https://residuum.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/72879/notice/104367

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/06/2022