Palvelut - 350738-2016

08/10/2016    S195

Yhdistynyt kuningaskunta-Lontoo: Jaetun varatoimipaikan tarjoaminen

2016/S 195-350738

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan lääkevirasto
Postiosoite: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Postitoimipaikka: London
NUTS-koodi: UKI12 Inner London - East
Postinumero: E14 5EU
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Sähköpostiosoite: CGprocurement@ema.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Hankkijaprofiilin osoite: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1907
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jaetun varatoimipaikan tarjoaminen

Viitenumero: EMA/2016/28/SG.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72251000 ATK-järjestelmän elvytyspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on jaettujen varatoimipaikkojen (1 ensisijainen ja vähintään 2 toissijaista) tarjoaminen. Varatoimipaikassa on oltava vähintään 100 työasemaa ja niihin kuuluvat puhelinlaitteet ja tietotekniset laitteet sekä internet- ja Wi-Fi-yhteys, muiden teknisissä eritelmissä lueteltujen vähimmäisvaatimusten ohella.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 252 000.00 GBP
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79430000 Kriisinhallintapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: UKI12 Inner London - East
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on jaettujen varatoimipaikkojen (1 ensisijainen ja vähintään 2 toissijaista) tarjoaminen. Varatoimipaikassa on oltava vähintään 100 työasemaa ja niihin kuuluvat puhelinlaitteet ja tietotekniset laitteet sekä internet- ja Wi-Fi-yhteys, muiden teknisissä eritelmissä lueteltujen vähimmäisvaatimusten ohella.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 252 000.00 GBP
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/11/2016
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 14/11/2016
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Euroopan lääkevirasto, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuuteen voi osallistua 1 edustaja jokaiselta tarjoajalta. Turvallisuussyistä tarjoajien on rekisteröidyttävä annettuun määräaikaan (katso tarjouspyyntökirje) mennessä voidakseen osallistua avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon, että ne voivat jättää ainoastaan 1 tarjouksen.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Mahdollisia sopimuksentekomenettelyä koskevia huomautuksia voidaan lähettää kohdassa I.1 ilmoitetulle hankintaviranomaiselle.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja kokee hallinnollisen epäkohdan aiheutuneen, asiasta voidaan tehdä valitus Euroopan oikeusasiamiehelle 2 vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jona valituksen perusteena olevat seikat havaittiin (katso http://www.ombudsman.europa.eu). Kyseinen valitus ei pidennä muutoksenhakupyyntöjen jättämisen määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhakupyynnön jättämiselle määrätä uutta määräaikaa.

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kohdassa VI.4.1 mainitulle elimelle 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan lääkevirasto
Postiosoite: 30 Churchill Place
Postitoimipaikka: London
Postinumero: E14 5EU
Maa: Yhdistynyt kuningaskunta
Sähköpostiosoite: info@ema.europa.eu
Puhelin: +44 2036606000
Faksi: +44 2036605555
Internetosoite: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/09/2016