Varor - 350820-2018

10/08/2018    S153    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Frankrike-Paris: Utrustning för tandreglering

2018/S 153-350820

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
CPAM de Paris
Paris
75948
Frankrike
Telefon: +33 153387435
E-post: sylvie.detchenique@assurance-maladie.fr
Nuts-kod: FR101

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ameli.fr

Upphandlarprofil: http://achatpublic.com

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Protection sociale
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Protection sociale

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fournitures de dispositifs médicaux sur mesure pour traitements orthodontiques par aligners

Referensnummer: 18/010
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33135000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Fournitures de dispositifs médicaux sur mesure pour traitements orthodontiques par aligners.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 315 328.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33135000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR101
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Traitement par aligners.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Particularité des aligners / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 049-107476
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 18/110
Benämning på upphandlingen:

Fournitures de dispositifs médicaux sur mesures pour traitements

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/06/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
RMO Europe
300 rue Geiler de Kaysersberg
Illkirch
67411
Frankrike
Nuts-kod: FR101
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 512 773.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal de grande instance de Paris
2945 avenue de la Porte de Clichy
Paris
75017
Frankrike
Telefon: +33 140195151
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Direction des affaires juridiques de la CPAM de Paris
Paris Cedex 19
75948
Frankrike
Telefon: +33 40195683
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/08/2018