Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 351498-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги, свързани с медицински отпадъци
NDНомер на документа351498-2018
PDДата на публикуване10/08/2018
OJНомер на броя153
TWМястоСОФИЯ
AUНаименование на органаВоенномедицинска академия (129000273)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаУслуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа6 - Орган на подчинение на публичното право
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен07/08/2018
NCПоръчка4 - Услуги
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCКод CPV90524000 - Услуги, свързани с медицински отпадъци
90524300 - Услуги по третиране и обезвреждане на биологични отпадъци
90524400 - Услуги по събиране, извозване и отстраняване на отпадъци от болници
RCКод NUTSBG331
BG411
IAИнтернет адрес (URL)www.vma.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС