Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 352280-2021

Visa förkortad version

12/07/2021    S132

Sverige-Stockholm: Skrov och mekaniska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning

2021/S 132-352280

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Varor

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: FMV
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Huvudkontor Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-115 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Elias Andersson
E-post: Elias.Andersson@fmv.se

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: https://www.fmv.se

Elektronisk tillgång till information: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=50689

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=50689

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Fälltankar (EDT3) till RTAF
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sverige

NUTS-kod SE Sverige

II.1.3)Information om ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
FMV har mottagit en beställning från Royal Thai Airforce (RTAF) avseende 4 fälltankar EDT-3, M7074-708010. Fälltankar fungerar som en extern bränsletank på ett flygplan. Den externa hängda fälltanken kan under färd fällas från flygplanet för att minska vikt och luftmotstånd. Inkopplad fälltank utgör funktionellt en integrerad del av bränslesystemet. FTS (Fälltank Stor) är en äldre fälltank som används för JAS 39 C/D inom Sverige. EDT (External Drop Tank) är en ny typ av fälltank som införskaffats vid export av JAS39 C/D (Flygplanet). Skillnaden mellan FTS och EDT är framförallt att FTS följer äldre svensk standard avseende elektrisk och mekanisk infästning och att EDT följer motsvarande NATO-standard. Den thailändska konfigurationen medger idag EDT-2 där tillverkningen nu har upphört av osolescenceskäl. EDT-3 är framtagen för FMS 39 dock krävs ett mindre typarbete för att integrera denna tank även för Gripen C/D. En utökad kostnad om ca 4 MSEK för integrationen (pos. 1 och 2), kostnaden har ProjTh kalkylerat med inom ”RTAF - Support Gripen 39 C/D FY 2020-2022” och projektet står uteslutande för kostnaden. Men ser att integrationsarbetet kommer till gagn för övriga operatörer av Gripen C/D framgent, detta för en utvidgad handlingsfrihet. I kontraktet ”RTAF - Support Gripen 39 C/D FY 2020-2022”, alltså åtagandet att supporta Thailand, återfinns fyra stycken tankar som en ingående leverans till thailändska flygvapnet.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

35641000 Skrov och mekaniska reservdelar till militär flyg- och rymdutrustning, 35611100 Jaktplan

II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 12 604 000,00 SEK
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
7.4.2021
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: Saab AB
Ort: Linköping
Postnummer: SE-581 88
Land: Sverige
E-post: elisa.stuart@saabgroup.com

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 12 604 000,00 SEK
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
7.7.2021