Byggentreprenader - 352347-2021

12/07/2021    S132

Norge-Arendal: Anläggningsarbete

2021/S 132-352347

Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna

Detta meddelande är en inbjudan till anbudsgivning

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: TransQ Qualification, Achillevs Information AB (Sweden) on behalf of the Transport and Post utilities listed in Section VI.3)
Nationellt registreringsnummer: 556515-3706
Postadress: PO Box 1817
Ort: Arendal
Nuts-kod: NO Norge
Postnummer: 4858
Land: Norge
E-post: transq@achilles.com
Telefon: +47 37063540
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.achilles.com/community/transq-nordics/
Upphandlarprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Company/CompanyInformation/Index/3614
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.achilles.com/community/transq-nordics/
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

TransQ Qualification — Notification of Qualification System — Works

Referensnummer: T2021/001-3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45000000 Anläggningsarbete
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: NO Norge
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

TRANSQ is a joint qualification system for suppliers and contractors to leading Scandinavian transport and postal utilities. It's operated by Achilles under Article 77 of Directive 2014/25/EU. The subscribing utilities will use TRANSQ for tenderer selection for contracts and framework agreements subject to EU procurement rules but reserve the right to publish individual notices for specific requirements where they deem it necessary, even though they relate to the product and service categories covered by TRANSQ. The qualification system may be used for contracts not subject to EU procurement rules at each subscriber's discretion. An overview of products and services acquired through TRANSQ is available here https://www.achilles.com/app/uploads/2018/04/Achilles-TransQ-Nordics-Codes-En.pdf

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.8)Kvalificeringssystemets giltighetstid
Ingen tidsbegränsning
Förlängning av kvalificeringssystemets giltighetstid
Formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:

TRANQ is of indefinite duration, but supplier information must be updated annually. Suppliers already qualified on TRANSQ will be reminded to renew before the qualification period expires. The annual qualification fee is ranging from SEK 5 000 to 10 100 payable in advance. Suppliers can update their information during the qualification period.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.9)Kvalificeringsvillkor
Kvalificeringsvillkor som de ekonomiska aktörerna ska uppfylla:

Suppliers may apply for qualification at any time. To apply the suppliers must complete an Order Form and pay in advance an annual qualification fee ranging from SEK 5 000 to 10 100. The Order Form with qualification requirements can be obtained here https://pages.achilles.com/achilles-transq-supplier-registration. To qualify the suppliers must complete an online questionnaire covering detailed information about their company. Basic commercial requirements must be satisfied. TRANSQ is open to manufacturers or distributors doing business directly with the buyer. The bidders lists will be based on suppliers that have passed the initial qualification.

Metoder som ska användas för att kontrollera vart och ett av dessa villkor:

Please find more information about the qualification requirements and required documentation here https://www.achilles.com/community/transq-nordics/

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.2)Administrativ information
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Norska, Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Participating utilities (see https://www.achilles.no/Notices/TransQ/Annual-Notice-Jul2021.pdf for details):

Avinor AS (Norway),

Bane NOR SF (Norway),

Oslo kommune Fornebubanen (Norway),

Posten Norge (Norway),

Sporveien AS (Norway),

Vygruppen AS (Norway) including subsidiaries and associated companies,

NSB Trafikkservice (Norway),

Vy Gjøvikbanen (Norway),

Vy Buss AS (Norway),

Flåm Utvikling AS (Norway),

Region Stockholm, Trafiknämnden, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (Sweden),

Region Stockholm, Trafiknämnden, Inköp och Upphandling (Sweden),

SJ (Sweden),

Swedavia AB (Sweden),

Trafikverket (Sweden).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Kofa (note: for Norwegian utilities)
Postadress: Postboks 511 Sentrum
Ort: Bergen
Postnummer: 5805
Land: Norge
E-post: post@knse.no
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/07/2021