Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Услуги - 355938-2019

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Разработване на инструменти и механизми за интегриране на ESG фактори в пруденциална рамка на банкиране на ЕС и в бизнес стратегиите и инвестиционните политики на банките
NDНомер на публикацията на обявлението355938-2019
PDДата на публикуване30/07/2019
OJНомер на броя на ОВ S145
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен23/07/2019
DTКраен срок за подаване09/10/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79310000 - Услуги по проучване на пазари
79330000 - Статистически услуги
79311400 - Икономически изследвания
79314000 - Технико-икономическо изследване
79311000 - Услуги, свързани с проучвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС