Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 356356-2016

13/10/2016    S198

Hispaania-Alicante: Töötajate rahulolu uuringu teenused

2016/S 198-356356

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Riiklik registreerimisnumber: V-03965324
Postiaadress: Avenida de Europa, 4
Linn: Alicante (Alicante)
NUTS kood: ES521 Alicante / Alacant
Sihtnumber: 03008
Riik: Hispaania
E-post: Procurement@euipo.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1937
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Töötajate rahulolu uuringu teenused

Viitenumber: AO/015/16.
II.1.2)CPV põhikood
79311000 Turu-uuringud
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) järgmise 5 aasta töö on määratletud 2020. aasta strateegilises kavas (strategic plan for 2020 (SP2020)), mis võeti vastu 1.6.2016 ning mida on täiendavalt täpsustatud ameti iga-aastastes tööprogrammides. 2020. aasta strateegilise kavaga soovib EUIPO jätkata oma operatiivseid ja administratiivseid tegevusi kõige optimaalsemal viisil ning olla tulevasteks probleemideks parimal viisil ette valmistatud.

Pakkumiskutse eesmärk on hankida töötajate rahulolu uuringute tegemise teenuseid. Sõltumatu teenuseosutaja peaks uuringuid tegema regulaarselt ja tsükliliselt, et aidata ametil saavutada 2020. aasta strateegilises kavas seatud eesmärke.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: ES521 Alicante / Alacant
Põhiline teostamise koht:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISPAANIA.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Nimetatud pakkumiskutse alusel sõlmitakse leping(ud) järgmiste vajaduste rahuldamiseks:

— tsükliliselt ja sõltumatult töötajate rahulolu uuringute tegemine;

— kogu protsessi ja metoodika haldamine: alates küsimustiku ettevalmistamisest ja kontrollimisest kuni uuringu tegemiseni, tulemuste saamiseni, tulemuste analüüsimiseni ja õpikodade korraldamiseni, et koostada EUIPO töötajate ja juhtidega tegevuskavasid.

Nimetatud 4 valdkonna teenuseid osutatakse alati EUIPO töötaja järelevalve ja kontrolli all ning tema loal.

Sõlmitud raamleping hõlmab II lisas (tehniline kirjeldus) nimetatud teenuseid.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 1 160 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 2
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/11/2016
Kohalik aeg: 13:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 15/11/2016
Kohalik aeg: 11:00
Pakkumuste avamise koht:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISPAANIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

iga pakkuja võib saata kuni 2 esindajat. EUIPOle tuleb enne 11.11.2016 faksi teel (+34 965138500) või e-posti teel (procurement@euipo.europa.eu) teatada külastajate nimed ja isikut tõendavate dokumentide numbrid.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:

Pakkumisdokumente saab punktis I.3 nimetatud aadressil alla laadida. Veebisaiti uuendatakse regulaarselt ning pakkujate kohus on pakkumismenetluse vältel uuendusi, muudatusi või küsimustele antud vastuseid kontrollida.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
03/10/2016