Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 360310-2015

Компактен изглед

14/10/2015    S199

Бeлгия-Брюксел: DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III

2015/S 199-360310

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Информатика“, дирекция R: Управление и оптимизиране на ресурси, отдел 3: Управление на обществени поръчки и договори за ИКТ
Пощенски адрес: rue Belliard 28, офис: 07/141
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
На вниманието на: г-н Martin Bilbao, ръководител отдел
Адрес за електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 22960762
Факс: +32 22957702

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1096

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Информационни технологии.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: да

Официално наименование: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
Пощенски адрес: Trg republike 3
Град: Любляна
Пощенски код: SI-1000
Държава: Словения

Официално наименование: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
Пощенски адрес: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, 2-ри етаж
Град: Рига
Пощенски код: LV-1050
Държава: Латвия

Официално наименование: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните
Пощенски адрес: DRB A3/042
Град: Люксембург
Пощенски код: 2920
Държава: Люксембург

Официално наименование: Съд (Curia)
Пощенски адрес: 2540
Град: Люксембург
Държава: Люксембург

Официално наименование: Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
Пощенски адрес: avenue du Bourget 1
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Съвместно предприятие ECSEL
Пощенски адрес: TO56 5/5
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието (Евроюст)
Пощенски адрес: Maanweg 174
Град: Хага
Пощенски код: 2516 AB
Държава: Нидерландия

Официално наименование: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Пощенски адрес: Santiago de Compostela, 12
Град: Билбао (Биская)
Пощенски код: 48003
Държава: Испания

Официално наименование: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието
Пощенски адрес: Rävala Pst 4
Град: Талин
Пощенски код: 10143
Държава: Естония

Официално наименование: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Пощенски адрес: MTC Block A, Winemakers Wharf
Град: Валета
Пощенски код: MT-1917
Държава: Малта

Официално наименование: Европейска агенция за авиационна безопасност
Пощенски адрес: ПК 10 12 53
Град: Кьолн
Пощенски код: 50452
Държава: Германия

Официално наименование: Европейски банков орган
Пощенски адрес: етаж 46, One Canada Square, Canary Wharf
Град: Лондон
Пощенски код: E14 5AA
Държава: Обединено кралство

Официално наименование: Европейска централна банка
Пощенски адрес: Sonnemannstraße 22
Град: Франкфурт на Майн
Пощенски код: 60314
Държава: Германия

Официално наименование: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Пощенски адрес: Tomtebodavägen 11A
Град: Стокхолм
Пощенски код: SE-171 65
Държава: Швеция

Официално наименование: Европейски център за развитие на професионалното обучение
Пощенски адрес: ПК 22427
Град: Солун
Пощенски код: 551 02
Държава: Гърция

Официално наименование: Европейска агенция по химикали
Пощенски адрес: ПК 400
Град: Хелзинки
Пощенски код: FI-00121
Държава: Финландия

Официално наименование: Европейска сметна палата
Пощенски адрес: 12, rue Alcide de Gasperi
Град: Люксембург
Пощенски код: 1615
Държава: Люксембург

Официално наименование: Европейски надзорен орган по защита на данните
Пощенски адрес: rue Wiertz 60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейска агенция по отбрана
Пощенски адрес: rue des Drapiers 17–23
Град: Брюксел
Пощенски код: 1050
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейски икономически и социален комитет
Пощенски адрес: rue Belliard 99
Град: Брюксел
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Копенхаген K
Пощенски код: 1050
Държава: Дания

Официално наименование: Европейска служба за външнa дейност
Пощенски адрес: сграда Capital, кръгово кръстовище Schuman 9A
Град: Брюксел
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейска агенция за контрол на рибарството
Пощенски адрес: ПК 771
Град: Виго (Понтеведра)
Пощенски код: 36200
Държава: Испания

Официално наименование: Европейски орган за безопасност на храните
Пощенски адрес: via Carlo Magno 1A
Град: Парма PR
Пощенски код: 43126
Държава: Италия

Официално наименование: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Дъблин
Държава: Ирландия

Официално наименование: Европейска агенция за ГНСС
Пощенски адрес: Janovského 438/2
Град: Прага
Пощенски код: 170 00
Държава: Чехия

Официално наименование: Европейски институт за равенство между половете
Пощенски адрес: Gedimino pr. 16
Град: Вилнюс
Пощенски код: LT-01103
Държава: Литва

Официално наименование: Европейски институт за иновации и технологии
Пощенски адрес: Infopark, Neumann Janos utca 1/E.
Град: Будапеща
Пощенски код: 1117
Държава: Унгария

Официално наименование: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Пощенски адрес: Westhafenplatz 1
Град: Франкфурт на Майн
Пощенски код: 60327
Държава: Германия

Официално наименование: Европейска агенция по морска безопасност
Пощенски адрес: Cais do Sodré
Град: Лисабон
Пощенски код: 1249-206
Държава: Португалия

Официално наименование: Европейска агенция по лекарствата
Пощенски адрес: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Град: Лондон
Пощенски код: E14 5EU
Държава: Обединено кралство

Официално наименование: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Пощенски адрес: Cais do Sodré
Град: Лисабон
Пощенски код: 1249-289
Държава: Португалия

Официално наименование: Европейска полицейски колеж
Пощенски адрес: Ó utca 27.
Град: Будапеща
Пощенски код: 1066
Държава: Унгария

Официално наименование: Европейска полицейска служба
Пощенски адрес: ПК 908 50
Град: Хага
Пощенски код: 2509 LW
Държава: Нидерландия

Официално наименование: Европейска железопътна агенция
Пощенски адрес: ПК 20392
Град: Валенсиен
Пощенски код: 59307
Държава: Франция

Официално наименование: Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
Пощенски адрес: COV2
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейски училища
Пощенски адрес: rue Joseph II 30
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейска фондация за обучение
Пощенски адрес: Villa Gualino, viale Settimio Severo 65
Град: Торино TO
Пощенски код: 10133
Държава: Италия

Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност
Пощенски адрес: Science and Technology Park of Crete (ITE), Vassilika Vouton
Град: Ираклион
Пощенски код: 700 13
Държава: Гърция

Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия
Пощенски адрес: place Charles Rogier 16
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия

Официално наименование: Агенция на Европейския съюз за основните права
Пощенски адрес: Schwarzenbergplatz 11
Град: Виена
Пощенски код: 1040
Държава: Австрия

Официално наименование: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Европейско съвместно предприятие за ITER и развитие на термоядрената енергия („Fusion for Energy“)
Пощенски адрес: Torres Diagonal Litoral, сграда B3, C/ Josep Pla, 2
Град: Барселона (Барселона)
Пощенски код: 08019
Държава: Испания

Официално наименование: Изпълнителна агенция за иновации и мрежи
Пощенски адрес: W910
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Инициатива за иновативни лекарства
Пощенски адрес: avenue de la Toison d'Or 56–60
Град: Брюксел
Пощенски код: 1060
Държава: Белгия

Официално наименование: Служба за хармонизация във вътрешния пазар
Пощенски адрес: avenida de Europa, 4
Град: Аликанте (Аликанте)
Пощенски код: 03008
Държава: Испания

Официално наименование: Изпълнителна агенция за научни изследвания
Пощенски адрес: place Rogier 16
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Съвместно предприятие SESAR
Пощенски адрес: avenue de Cortenbergh 100
Град: Брюксел
Пощенски код: 1000
Държава: Белгия

Официално наименование: Съвместно предприятие Shift2Rail
Пощенски адрес: rue Demot 24–28
Град: Брюксел
Пощенски код: 1040
Държава: Белгия

Официално наименование: Единен съвет по преструктуриране
Пощенски адрес: rue de la Science 27
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия

Официално наименование: Център за преводи за органите на Европейския съюз
Пощенски адрес: 12E, rue Guillaume Kroll
Град: Люксембург
Пощенски код: 1882
Държава: Люксембург

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
DIGIT/R3/PO/2015/020 – Natacha III.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Мястото, където е установена всяка участваща институция, агенция или орган на ЕС, включително техните основни седалища, операционни обекти или представителства в рамките на ЕС.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в години: 10
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири години: За закупуване на оборудване, първоначалната продължителност е 2 години, подновима до 2 пъти, за период от по 1 година (2 + 1 + 1). Тази максимална продължителност за рамковите договори, подписани за партиди 1 и 2, е 4 години за закупуването на оборудване.
За закупуване на поддръжката, надграждането и услуги, първоначалната продължителност е 5 години, подновима до 5 пъти, всеки път за допълнителен период от по 1 година (5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1). Закупуването на поддръжката, която ще се отнася до оборудването, закупено през първите 4 години от поръчката, трябва да бъде на разположение за 6 години след закупуването на съответното оборудване, особено като се има предвид, че оборудването, придобито по време на жизнения цикъл на рамковия договор Natacha III, не може да бъде на разположение в бъдещ рамков договор за набавяне и поддръжка. По този начин рамковият договор ще разполага с удължен жизнен цикъл от до 10 години, ограничен до услугите по поддръжка за партиди 1 и 2.
За консултантски услуги, първоначалната продължителност е 2 години, подновима до 2 пъти, за период от по 1 година (2 + 1 + 1). Максималната продължителност за консултантските услуги по партида 3 ще бъде 4 години.
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Създаване на канал за набавяне за доставка на мрежово, телекомуникационно и видеоконферентно оборудване, както и осигуряване на съответната поддръжка и други свързани услуги.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

32500000 Телекомуникационно оборудване и принадлежности, 32420000 Мрежово оборудване, 50330000 Услуги по поддържане на далекосъобщителна техника, 71316000 Консултантски услуги, свързани с далекосъобщителна инфраструктура

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
За прогнозния обем на партида 1 и партида 2, моля, вижте раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление за поръчка.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Набавяне на мрежово и телекомуникационно оборудване (мрежи)
1)Кратко описание
Набавяне на мрежово и телекомуникационно оборудване, слоеве 1–3 на модела OSI. Вж. тръжните спецификации.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

32500000 Телекомуникационно оборудване и принадлежности, 32420000 Мрежово оборудване, 50330000 Услуги по поддържане на далекосъобщителна техника, 71316000 Консултантски услуги, свързани с далекосъобщителна инфраструктура

3)Количество или обем
За прогнозния обем на партида 1, моля, вижте раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление за поръчка.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Набавяне на мрежово и телекомуникационно оборудване (приложения)
1)Кратко описание
Набавяне на оборудване (приложения), слоеве 4–7 на модела OSI. Вж. тръжните спецификации.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

32500000 Телекомуникационно оборудване и принадлежности, 32420000 Мрежово оборудване, 50330000 Услуги по поддържане на далекосъобщителна техника, 71316000 Консултантски услуги, свързани с далекосъобщителна инфраструктура

3)Количество или обем
За прогнозния обем на партида 2, моля, вижте раздел VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление за поръчка.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)Допълнителна информация относно обособените позиции
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Консултантски услуги
1)Кратко описание
Консултантски услуги, свързани с мрежово и телекомуникационно оборудване.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

32500000 Телекомуникационно оборудване и принадлежности, 32420000 Мрежово оборудване, 50330000 Услуги по поддържане на далекосъобщителна техника, 71316000 Консултантски услуги, свързани с далекосъобщителна инфраструктура

3)Количество или обем
За прогнозния обем на партида 3, моля, вижте тръжните спецификации.
4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Моля, вижте тръжните спецификации.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Моля, вижте тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : да
Описание на особените условия: Моля, вижте тръжните спецификации.
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Моля, вижте тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Моля, вижте тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Моля, вижте тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Моля, вижте тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
DIGIT/R3/PO/2015/020.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 63-109956 от 31.3.2015

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.12.2015
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.1.2016 - 10:30

Място:

Европейска комисия, Генерална дирекция „Информатика“, rue Belliard 28, 1049 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: На процедурата по отварянето може да присъстват не повече от 2-ма представители на всеки оферент. Поради съображения за сигурност и организационни причини, оферентите трябва да изпратят копие на документа за самоличност на това/тези лице/лица по електронна поща до Генерална дирекция „Информатика“ (на адрес за електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu), не по-късно от 2 работни дни преди процедурата по отварянето, в случай че това не се направи, Генерална дирекция „Информатика“ си запазва правото да откаже да допусне представителя/ите на оферента до процедурата по отваряне.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
За информация, общата сума, отпусната за текущата поръчка Natacha II, бе 196 102 008,34 EUR. Тази поръчка се използва от 47 институции на ЕС, а от април 2012 г. до неотдавна бе изразходван около 50 % от тавана. Сумата, отпусната за бъдещия рамков договор (всички партиди), се изчислява на до 50 % по-висока от сумата, отпусната за Natacha II. Независимо от това, тази оценка не създава обвързващ ангажимент за институциите на ЕС и възлагащото лице може да преразгледа тази оценка на всеки етап от процедурата за обществена поръчка.

Тръжните спецификации и допълнителните документи (включително въпроси и отговори) ще бъдат достъпни на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1096

Ако желаят, заинтересованите страни могат да се регистрират чрез интернет страницата. Това ще им позволи да бъдат информирани от системата „e-tendering“, когато има налично обновяване по отношение на настоящата покана за участие в търг. Страните, които на са регистрирани, се приканват да се консултират редовно с интернет страницата. Комисията не носи отговорност, ако оферентите не обръщат внимание на допълнителната информация, по отношение на настоящата покана за участие в търг, публикувана на интернет страницата. Няма да се издават хартиени копия. Генералната дирекция „Информатика“ е сертифицирана по „EMAS“ през 2008 г. и поради това приема природосъобразно поведение. EMAS е схемата за еко-управление и одитиране, доброволният инструмент на ЕС, използван от организациите да подобрят своето въздействие върху околната среда.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Информатика“, дирекция R: Управление и оптимизиране на ресурси, отдел 3: Управление на обществени поръчки и договори за ИКТ
Пощенски адрес: rue Belliard 28, офис: 07/142
Град: Брюксел
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Адрес за електронна поща: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Телефон: +32 22960762
Интернет адрес: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/procurement/index_en.htm

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
2.10.2015