Tjänster - 360694-2020

31/07/2020    S147

Luxemburg-Luxemburg: Produktionsstöd för Europeiska unionens officiella tidning

2020/S 147-360694

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 132-322375)

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens publikationsbyrå
Postadress: Rue Mercier 2
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU00 Luxembourg
Postnummer: 2985
Land: Luxemburg
E-post: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://op.europa.eu/en/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Produktionsstöd för Europeiska unionens officiella tidning

Referensnummer: OP/LUX/2020/OP/0011
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72600000 Datorstöd och rådgivningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med anbudsinfordran är att välja ut två (2) ekonomiska aktörer för att tillhandahålla produktionsstödstjänster för applikationen, som används för utarbetande och redigering av Europeiska unionens budget (EU) och driften av en XML-helpdesk med anknytning till skapandet och framställningen av Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/07/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 132-322375

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: II.1.5)
Plats där texten ska ändras: Uppskattat totalt värde
I stället för:

Värde exkl. moms: 1 000 000,00 EUR

Ska det stå:

Värde exkl. moms: 1 400 000,00 EUR

Avsnitt nummer: II.2.6)
Plats där texten ska ändras: Uppskattat värde
I stället för:

Värde exkl. moms: 1 000 000,00 EUR

Ska det stå:

Värde exkl. moms: 1 400 000,00 EUR

VII.2)Övriga upplysningar: