Varor - 361064-2020

31/07/2020    S147

Slovenien-Kranj: Förbrukningsartiklar för tandvård

2020/S 147-361064

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Osnovno zdravstvo Gorenjske
Nationellt registreringsnummer: 5165792000
Postadress: Gosposvetska ulica 9
Ort: Kranj
Nuts-kod: SI SLOVENIJA
Postnummer: 4000
Land: Slovenien
Kontaktperson: anica.hladnik@ozg-kranj.si
E-post: anica.hladnik@ozg-kranj.si
Telefon: +386 42082526
Fax: +386 42026718

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ozg-kranj.si

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Oskrba z zobozdravniškim potrošnim blagom

Referensnummer: JN_13/2019_2020/3
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33141800 Förbrukningsartiklar för tandvård
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Oskrba z zobozdravniškim potrošnim blagom.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 191 729.86 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

S3000 kovina

Del nr: Z31
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141800 Förbrukningsartiklar för tandvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

S3000 kovina.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

S3003A kanalski instrumenti

Del nr: Z03
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141800 Förbrukningsartiklar för tandvård
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SI SLOVENIJA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

S3003A kanalski instrumenti.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 228-559017
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: Z31
Benämning på upphandlingen:

S3000 kovina

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/06/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Nationellt registreringsnummer: 5308585000
Postadress: Opekarniška cesta 26
Ort: Celje
Nuts-kod: SI SLOVENIJA
Postnummer: 3000
Land: Slovenien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 6 447.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: Z03
Benämning på upphandlingen:

S3003A kanalski instrumenti

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadress: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postnummer: 1000
Land: Slovenien
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Osnovno zdravstvo Gorenjske
Postadress: Gosposvetska ulica 9
Ort: Kranj
Postnummer: 4000
Land: Slovenien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
27/07/2020