Palvelut - 363136-2019

02/08/2019    S148

Malta-Marsa: Kyselytutkimuksen toimittaminen turvapaikkoihin liittyvän maahanmuuton ymmärtämiseksi

2019/S 148-363136

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: EASO – Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Postitoimipaikka: Marsa
NUTS-koodi: MT001 Malta
Postinumero: 1917
Maa: Malta
Sähköpostiosoite: contracts@easo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5207
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: turvapaikka-asiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kyselytutkimuksen toimittaminen turvapaikkoihin liittyvän maahanmuuton ymmärtämiseksi

Viitenumero: EASO/2019/734
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79311000 Kyselytutkimuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turvapaikkoihin liittyvän maahanmuuttoa koskevan kyselytutkimuksen (Survey to Understand the Asylum Related Migration– SAM) erityisenä tavoitteena on toteuttaa laaja kyselytutkimus sellaisten turvapaikkahakijoiden ja kansainvälisen suojelun kohteiden keskuudessa, jotka oleskelevat 3:ssa Euroopan maassa (Belgia, Ranska ja Norja (kyselytutkimuksen maat)). Kerättyjä tietoja käytetään pääasiassa vastaanottokeskuksissa olevien ihmisten työntö- ja vetotekijöiden, matkustushistorian ja kotoutumisodotusten ymmärtämiseksi paremmin. Määrällisiä ja laadullisia tietoja kerätään suoraan vastaanottavalta väestönosalta ennalta määritetyn näytteenottomenettelyn mukaan. Tuloksena laaditaan raportti, jota EASO käyttää sisäisiin tarkoituksiin.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79311300 Tutkimusten analysointipalvelut
79315000 Yhteiskuntatutkimuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-koodi: FR FRANCE
NUTS-koodi: NO NORGE
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilojen lisäksi kyselytutkimus on toteutettava Belgiassa, Ranskassa ja Norjassa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 10
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/09/2019
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/09/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

EASOn toimitilat, MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Enintään 2 edustajaa kultakin tarjoajalta voi osallistua avaustilaisuuteen. Tarjoajan on toimitettava tilaisuuden järjestämiseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä edustajiensa täydellinen nimi, syntymäaika, kansallisuus, henkilötunnus tai passin numero ainakin 2 työpäivää ennen tilaisuutta EASOlle osoitteeseen contracts@easo.europa.eu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L - 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: Gc.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
26/07/2019