Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 366051-2019

TIЗаглавиеКанада-Ottawa: Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Канада — Обособена позиция 1: Охрана — Обособена позиция 2: Охранителни системи
NDНомер на публикацията на обявлението366051-2019
PDДата на публикуване05/08/2019
OJНомер на броя на ОВ S149
TWГрад/населено място на купувачаOTTAWA
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски съюз, Delegation to Canada
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаCA
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска служба за външна дейност
DSДокумент изпратен29/07/2019
DTКраен срок за подаване16/09/2019
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедураB - Състезателна процедура с договаряне
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79713000 - Охранителни услуги
79711000 - Услуги чрез сигнално-охранителни системи
79710000 - Услуги по безопасност
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://eeas.europa.eu/delegations
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048