Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 369785-2021

21/07/2021    S139

Slovenien-Slovenj Gradec: Medicinsk utrustning

2021/S 139-369785

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Nationellt registreringsnummer: 5054915000
Postadress: Partizanska pot 16
Ort: Slovenj Gradec
Nuts-kod: SI Slovenija
Postnummer: 2380
Land: Slovenien
Kontaktperson: vesna.cas@zd-sg.si, Vesna Čas
E-post: vesna.cas@zd-sg.si
Telefon: +386 28857940
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.zd-sg.si/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sukcesivna dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 2 let 2021-2023

Referensnummer: JN1/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33100000 Medicinsk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Predmet JN je dobava zobozdravstvenega materiala za obdobje 2021-2023.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 263 101.28 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Vrteči inštrumenti

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SI Slovenija
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Partizanska pot 16, SI-2380 Slovenj Gradec

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Vrteči inštrumenti.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Potrošni material za zobno ordinacijo

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SI Slovenija
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Partiznaska pot 16, SI-2380 Slovenj Gradec

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Potrošni material za zobno ordinacijo.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Potrošni material za zobno tehniko

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SI Slovenija
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Partizanska pot 16, SI-2380 Slovenj Gradec

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Potrošni material za zobno tehniko.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Potrošni material in instrumetarij za ortodontijo

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33130000 Utrustning och instrument för tandvård och underspecialiteter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SI Slovenija
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Potrošni material in instrumentarij za zobno ortodontijo.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 058-146410
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Vrteči inštrumenti

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sanolabor, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Nationellt registreringsnummer: 5000823000
Postadress: Leskoškova cesta 4
Ort: Ljubljana
Nuts-kod: SI Slovenija
Postnummer: 1000
Land: Slovenien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 98.58 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Potrošni material za zobno ordinacijo

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Dentalia Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana
Nationellt registreringsnummer: 5525144000
Postadress: Celovška cesta 201
Ort: Ljubljana
Nuts-kod: SI Slovenija
Postnummer: 1000
Land: Slovenien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 4 829.56 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Potrošni material za zobno tehniko

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Interdent proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Nationellt registreringsnummer: 5308585000
Postadress: Opekarniška cesta 26
Ort: Celje
Nuts-kod: SI Slovenija
Postnummer: 3000
Land: Slovenien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 329.26 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Del nr: 4
Benämning på upphandlingen:

Potrošni material in instrumetarij za ortodontijo

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postadress: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postnummer: 1000
Land: Slovenien
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Postadress: Partizanska pot 16
Ort: Slovenj Gradec
Postnummer: 2380
Land: Slovenien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/07/2021