Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 370107-2016

Visa förkortad version

22/10/2016    S205

Belgien-Bryssel: 16.CAT.OP.078 – Målarkitektur och systemkrav för en förbättrad it-relaterad situationsmedvetenhet

2016/S 205-370107

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 30.8.2016, 2016/S 166-298472)

Europeiska försvarsbyrån, rue des Drapiers 17–23, 1050 Brussels, BELGIEN. Kontaktpunkt: Procurement and Contract Unit. Fax +32 25042975. E-post: procurement@eda.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

27.10.2016 (17:00), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

28.10.2016 (11:00), lokal tid.

[...]

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

4.11.2016 (17:00), lokal tid.

IV.2.7) Anbudsöppning:

7.11.2016 (11:00), lokal tid.

[...]