Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 370721-2021

21/07/2021    S139

Frankrike-Toulouse: Förebyggande underhåll

2021/S 139-370721

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Université Paul Sabatier
Postadress: 118 route de Narbonne
Ort: Toulouse
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31062
Land: Frankrike
E-post: Service-marches@univ-tlse3.fr
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.univ-tlse3.fr/
Upphandlarprofil: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Marché de maintenance des systèmes de sécurité incendie de l'Université Toulouse III Paul Sabatier

Referensnummer: 2021ACTVS00700
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50324200 Förebyggande underhåll
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions techniques de vérifications et d'entretien du système sécurité incendie, des équipements de désenfumage asservies ou non au SSI de l'Université Toulouse III Paul Sabatier pour les sites de Sciences —OMP Toulouse, Santé, IUT et IUT Tarbes — OMP Tarbes, conformément à la réglementation en vigueur.

Ces prestations sont: les vérifications préventives obligatoires, la maintenance corrective, le dépannage, l'assistance technique. Pour le secteur IUT à Toulouse le bâtiment Maison de la formation Jacqueline Auriol (MFJA), en cours de construction, sera intégré au présent marché par voie d'avenant à compter de 2023.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 217 387.07 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 1: secteur Sciences et OMP Toulouse

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50324200 Förebyggande underhåll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sites de Sciences:

— 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9;

— pôle de biotechnologie végétale à Auzeville;

— agrobiopole — avenue du Colonel Roche (CESR, Cesbio);

— mission formation continue — 1 avenue Latécoère — 31400 Toulouse;

Site de l'OMP Toulouse:

— observatoire Midi-Pyrénées, 14 avenue E. Belin — 31400 Toulouse;

— Lafara situé dans u tunnel EDF à Ferrières-sur-Ariège.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique (moyens humains et matériels 25 %, organisation de l'entreprise 35 %) / Viktning: 60
Kostnadskriterium - Namn: Prix de l'offre / Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avenants et toutes modifications du marché.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 2: secteur santé

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50324200 Förebyggande underhåll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Secteur santé:

— 133 route de Narbonne — faculté de Médecine Rangueil — site nº 12;

— 3 chemin des Maraîchers — faculté d'odontologie — site nº 13;

— 35 chemin des Maraîchers — faculté de pharmacie — site nº 14;

— 37 allées Jules Guesde — faculté de Médecine Purpan et BU (bât. ADM — SCD) — site nº 15;

— 65 chemin du Vallon — service commun de la documentation — BU Vallon — site nº 17.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique (moyens humains et matériels 25 %, organisation de l'entreprise 35 %) / Viktning: 60
Kostnadskriterium - Namn: Prix de l'offre / Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avenants et toutes modifications du marché.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 3: secteur IUT a (site de Toulouse)

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50324200 Förebyggande underhåll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

IUT à Toulouse:

— 115 route de Narbonne (Toulouse Ponsan);

— 129, 133 et 137 avenue de Rangueil (Toulouse Rangueil);

— bâtiment Maison de la formation Jacqueline Auriol (MFJA);

— ZAC Toulouse Montaudran Aérospace.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique (moyens humains et matériels 25 %, organisation de l'entreprise 35 %) / Viktning: 60
Kostnadskriterium - Namn: Prix de l'offre / Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avenants et toutes modifications du marché.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Lot 4: secteur IUT (site de Tarbes) et OMP Tarbes

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50324200 Förebyggande underhåll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ26 Hautes-Pyrénées
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

IUT Tarbes:

— 1 rue Lautréamont — 65000 Tarbes — OMP Tarbes;

— 57 avenue d'azereix — 65000 Tarbes.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique (moyens humains et matériels 25 %, organisation de l'entreprise 35 %) / Viktning: 60
Kostnadskriterium - Namn: Prix de l'offre / Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avenants et toutes modifications du marché.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

IUT (site de Auch)

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50324200 Förebyggande underhåll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ24 Gers
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

IUT Auch: 24 rue d'Embaquès — 32000 Auch.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique (moyens humains et matériels 25 %, organisation de l'entreprise 35 %) / Viktning: 60
Kostnadskriterium - Namn: Prix de l'offre / Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avenants et toute modification au marché

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

IUT (site de Castres)

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50324200 Förebyggande underhåll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRJ24 Gers
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

IUT site de Castres: avenue Georges Pompidou — 81000 Castres.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Valeur technique (moyens humains et matériels 25 %, organisation de l'entreprise 35 %) / Viktning: 60
Kostnadskriterium - Namn: Prix de l'offre / Viktning: 40
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Avenants et toute modification au marché.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 040-099253
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021ACTVS00700
Del nr: 01
Benämning på upphandlingen:

Ensemble des installations du secteur Sciences de l'Université Toulouse III Paul Sabatier à Toulouse et OMP Toulouse

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Siemens SAS
Postadress: 57 avenue du Général de Croutte
Ort: Toulouse
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31100
Land: Frankrike
Internetadress: https://new.siemens.com/fr/fr/entreprise/siemens-france.html
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 160 887.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021ACTVS00700
Del nr: 02
Benämning på upphandlingen:

Ensemble des installations du secteur Santé de l'Université Toulouse III Paul Sabatier à Toulouse

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Chubb France
Postadress: 2460 voie l'Occitane, Immeuble Regent Park II 37693
Ort: Labege Cedex
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31676
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.chubbfiresecurity.com/fr/fr/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 29 121.07 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2020ACTVS00700
Del nr: 03
Benämning på upphandlingen:

Ensemble des installations du secteur iut a de l'université Toulouse III Paul Sabatier à Toulouse

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: INEO Midi Pyrénées Languedoc Roussillon
Postadress: 16 rue Claude-Marie Perroud, BP 34749
Ort: Toulouse Cedex 01
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31047
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.engie-solutions.com/fr
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 760.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021ACTVS00700
Del nr: 04
Benämning på upphandlingen:

Ensemble des installations du secteur IUT de l'université Toulouse III Paul Sabatier à Tarbes et OMP Tarbes

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sasei JP Fauche Agence Maintenance Multitechniques
Postadress: 1270 avenue de Toulouse
Ort: Montauban
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 82000
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.fauche.com/agences/agence-fauche-maintenance-multitechniques/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 966.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021ACTVS00700
Del nr: 05
Benämning på upphandlingen:

Ensemble des installations du secteur IUT de l'université Toulouse III Paul Sabatier à Auch

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SPIE Facilities
Postadress: 70 chemin de Payssat, ZI de Montaudran, CS 34056
Ort: Toulouse Cedex 4
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31029
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.spie.com/fr/spie-facilities
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 13 615.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021ACTVS00700
Del nr: 06
Benämning på upphandlingen:

Ensemble des installations du secteur IUT de l'université Toulouse III Paul Sabatier à Castres

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
05/05/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SPIE Facilities
Postadress: 70 chemin de Payssat, ZI de Montaudran, CS 34056
Ort: Toulouse Cedex 4
Nuts-kod: FRJ23 Haute-Garonne
Postnummer: 31029
Land: Frankrike
Internetadress: https://www.spie.com/fr/spie-facilities
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 2 038.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal administratif de Toulouse
Postadress: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Ort: Toulouse Cedex 07
Postnummer: 31068
Land: Frankrike
Internetadress: http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: CCIRA
Postadress: 103 bis rue Belleville
Ort: Bordeaux Cedex
Postnummer: 33063
Land: Frankrike
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/07/2021