Pakalpojumi - 37089-2015

Rādīt kompakto skatījumu

03/02/2015    S23    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: IT un telekomunikāciju infrastruktūras ekspluatācija un izstrāde, 1. un 2. daļa

2015/S 023-037089

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts
Kontaktpunkts(-i): Informācijas tehnoloģiju direktorāts
Kontaktpersona(-as): IT organizācijas un resursu daļa
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: dti-ori@curia.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.curia.europa.eu

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā

Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: jā

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
12E, rue Guillaume Kroll, Drosbach ēka
1882 Luksemburga
Luksemburga

Eiropas Revīzijas palāta
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luksemburga
Luksemburga

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
IT un telekomunikāciju infrastruktūras ekspluatācija un izstrāde, 1. un 2. daļa.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 7: Ar datortehniku saistītie pakalpojumi

NUTS kods LU

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
IT un telekomunikāciju infrastruktūras ekspluatācija un izstrāde.
1. daļa: IT infrastruktūras ekspluatācija.
2. daļa: IT infrastruktūras izstrādes projekti.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

72500000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 26 000 000 EUR
Bez PVN

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar
1. Attiecībā uz 1. daļu: organizāciju. Svērums 30
2. Attiecībā uz 1. daļu: kvalitātes plānu. Svērums 30
3. Attiecībā uz 1. daļu: pakalpojumu līmeņa vienošanos (SLA). Svērums 40
4. Attiecībā uz 2. daļu: organizāciju. Svērums 10
5. Attiecībā uz 2. daļu: kvalitātes plānu. Svērums 20
6. Attiecībā uz 2. daļu: pakalpojumu līmeņa vienošanos (SLA). Svērums 30
7. Attiecībā uz 2. daļu: reakciju noteiktu scenāriju gadījumā. Svērums 40
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CJ02/2014.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 102-177715, 28.5.2014

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: CJ 02/2014 Daļa Nr.: 1 - Nosaukums: IT infrastruktūras ekspluatācija
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
11.12.2014
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 5
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Konsorcijs SogHal, ko pārstāv Sogeti Luxembourg SA
36, route de Longwy
8080 Bertrange
Luksemburga

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 20 000 000 EUR
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 20 000 000 EUR
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: jā
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru visticamāk tiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām:
Nav zināms
Līgums Nr.: CJ 02/2014 Daļa Nr.: 2 - Nosaukums: IT infrastruktūras izstrādes projekti
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
11.12.2014
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Konsorcijs SogHal, ko pārstāv Sogeti Luxembourg SA
36, route de Longwy
8080 Bertrange
Luksemburga

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:
Vērtība: 6 000 000 EUR
Bez PVN
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 6 000 000 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: jā
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru visticamāk tiks slēgti apakšlīgumi ar trešām personām:
Nav zināms

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Saskaņā ar Komisijas 29.10.2012 Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 134. panta 3. punktu Tiesa var izmantot sarunu procedūru, lai piešķirtu līguma slēgšanas tiesības par jauniem pakalpojumiem/būvdarbiem, kas ir tiem pakalpojumiem/būvdarbiem līdzīgu pakalpojumu/būvdarbu atkārtošanās, kuri uzticēti darbuzņēmējam, kam piešķirts sākotnējais līgums. Šo procedūru var izmantot tikai 3 gadu laikā pēc sākotnējā līguma noslēgšanas.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luksemburga
Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
22.1.2015