Palvelut - 375217-2019

08/08/2019    S152    Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Espoo: Insinöörialan suunnittelupalvelut

2019/S 152-375217

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 101263-6
Postiosoite: PL 640, Espoon kaupunki
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02070
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankinta@espoo.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.espoo.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely

Viitenumero: 4026/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71320000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki (myöhemmin myös tilaaja) pyytää tarjousta toimitilojamme koskevista asiantuntijapalveluista vuosille 2019-2020 (tilaaja varaa jatko-option vuosille 2021-2022). Kyseessä on EU-kynnysrajan ylittävä hankinta, johon sovelletaan hankintalakia. Hankinta-menettelynä käytetään avointa tarjouskilpailua. Hankittavat asiantuntijapalvelut liittyvät rakennusteknisiin palveluihin esim. uudishankkeisiin, peruskorjattaviin hankkeisiin, vuosikorjauksiin, kosteusvauriokorjauksiin tai vaurioituneiden rakenteiden pikaisiin korjauksiin. Yksittäinen hankinta voidaan hankkia yhdeltä (1) puitesopimuskumppanilta tai minikilpailuna, jossa erillinen työkohtainen tarjouspyyntö laitetaan useammalle puitesopimuskumppanille.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 14 000 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Suunnittelupalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

1. Suunnittelupalvelu-kategorian kohderyhmät ja osa-alueet (vaativuusluokat):

1.1. Uudisrakennesuunnittelu

1.1.1 tavanomainen

1.1.2 vaativa

1.1.3 vaativa+

1.1.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.2. Korjausrakennesuunnittelu

1.2.1 tavanomainen

1.2.2 vaativa

1.2.3 vaativa+

1.2.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.3. Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu

1.3.1 tavanomainen

1.3.2 vaativa

1.3.3 vaativa +

1.3.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.4. Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus

1.4.1 tavanomainen

1.4.2 vaativa

1.4.3 vaativa +

1.4.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.5. Purkusuunnittelu

1.5.1 tavanomainen

1.5.2 vaativa

1.5.3 vaativa +

1.5.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.6. Rakennusten rakennetekniset lausunnot ja laskelmat

1.6.1 tavanomainen

1.6.2 vaativa

1.6.3 vaativa +

1.6.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.7. Kosteudenhallintasuunnittelu

1.7.1 tavanomainen

1.7.2 vaativa

1.7.3 vaativa +

1.7.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.8. Korkeiden rakennusten suunnittelu

1.8.1 tavanomainen

1.8.2 vaativa

1.8.3 vaativa +

1.8.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.9. Palotekninen suunnittelu

1.9.1 tavanomainen

1.9.2 vaativa

1.9.3 vaativa +

1.9.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.10. Akustinen suunnittelu

1.10.1 tavanomainen

1.10.2 vaativa

1.10.3 vaativa +

1.10.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.11. Lasisuunnittelu

1.11.1 tavanomainen

1.11.2 vaativa

1.11.3 vaativa +

1.11.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.12. Suunnittelun ja rakentamisen aikainen riskienhallinta- ja turvallisuussuunnittelu

1.12.1 tavanomainen

1.12.2 vaativa

1.12.3 vaativa +

1.12.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.13. Tekninen Due diligence -palvelu

1.13.1 tavanomainen

1.13.2 vaativa

1.13.3 vaativa +

1.13.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.14. Kestävän rakentamisen suunnittelu

1.14.1 tavanomainen

1.14.2 vaativa

1.14.3 vaativa +

1.14.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.15. Elinkaarisuunnittelu ja analyysit

1.15.1 tavanomainen

1.15.2 vaativa

1.15.3 vaativa +

1.15.4 poikkeuksellisen vaativa;

1.16. Suunnittelupalvelu-kategorian muut työt

1.16.1 tavanomainen

1.16.2 vaativa

1.16.3 vaativa +

1.16.4 poikkeuksellisen vaativa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tutkimuspalvelut

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on seuraavat tutkimuspalvelut:

2. Tutkimuspalvelu-kategorian kohderyhmät ja osa-alueet (vaativuusluokat):

2.1. Kuntotutkimukset ja PTS:t (kuntoselvitysten ja PTS.n litterointi tehdään Talo-2000 mukaan);

2.2. Rakenteiden kosteusmittaukset ja -selvitykset;

2.3. Homekoirapalvelut;

2.4. Betoni ja haitta-ainelaboratoriopalvelut (erikseen yksikköhintaluettelot laboratoriopalveluista);

2.5. Rakenteiden elinkaarilaskenta julkisivuille;

2.6. Riskirakennetutkimukset;

2.7. Betonirakenteiden tutkimuspalvelut;

2.8. Putkistojen kuntotutkimukset;

2.9. Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset (erikseen yksikköhintaluettelot laboratoriopalveluista);

2.10. Lämpökuvaukset;

2.11. Tiiviys- ja merkkiainemittaukset;

2.12. Laajarunkoisten rakennusten selvitystyöt;

2.13. Rakennusterveyspalvelut;

2.14. Tutkimuspalvelu-kategorian muut työt.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Rakennusfysikaalinen suunnittelu

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on seuraavat rakennusfysikaaliset suunnittelupalvelut:

3. Rakennusfysikaalisen suunnittelupalvelu -kategorian kohderyhmät ja osa-alueet (vaativuusluokat):

3.1. Rakennusfysikaalinen suunnittelu

3.1.1 tavanomainen

3.1.2 vaativa

3.1.3 vaativa+

3.1.4 poikkeuksellisen vaativa;

3.2. Rakennesuunnitelmien ulkopuolinen RF-tarkastus

3.2.1 tavanomainen

3.2.2 vaativa

3.2.3 vaativa+

3.2.4 poikkeuksellisen vaativa;

3.3. Homeriskianalyysit

3.3.1 tavanomainen

3.3.2 vaativa

3.3.3 vaativa+

3.3.4 poikkeuksellisen vaativa;

3.4. Rakennusfysikaalinen suunnittelupalvelu-kategorian muut työt

3.4.1 tavanomainen

3.4.2 vaativa

3.4.3 vaativa+

3.4.4 poikkeuksellisen vaativa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kokonaispalvelu

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71320000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

4. Kokonaispalvelu-kategoria kattaa kaikki kohderyhmät ja osa-alueet. Kokonaispalvelu-kategoriaa voidaan käyttää, kun hankitaan yhteen (1) hankkeeseen useita eri kategorioiden, kohderyhmien ja osa-alueiden palveluita. Kokonaispalvelu-kategorian tarkoitus on mahdollistaa yhden (1) puitesopimuskumppanin kautta tuotettu kokonaispalvelu.

Kokonaispalvelu-kategoriaan valitaan automaattisesti kaikki puitejärjestelyyn valitut palveluntuottajat. Kokonaispalveluissa palvelut hankitaan yhdeltä (1) palveluntuottajalta kaikkien osa-alueiden osalta

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 230-525910
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0211382-6
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02600
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, ERAT Arkkitehdit (Arkkitehtitoimisto Erat Oy)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: ERAT Arkkitehdit (Arkkitehtitoimisto Erat Oy)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0934125-8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00350
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Delete Finland Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Delete Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1075521-2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00230
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Etelä-Suomen Rakennuskonsultit Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Etelä-Suomen Rakennuskonsultit Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2804558-5
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1C2
Postinumero: 13100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Eurofins Expert Services Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Eurofins Expert Services Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2297513-2
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02150
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Green Building Partners Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Green Building Partners Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2422434-0
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00380
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, IdeaStructura Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: IdeaStructura Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2424612-8
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00380
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Insinööritoimisto Polartek Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Insinööritoimisto Polartek Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0210162-2
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 90140
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Insinööritoimisto Tähtiranta Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Insinööritoimisto Tähtiranta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2093503-0
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1C2
Postinumero: 13300
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Insinööritoimisto W. Zenner Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Insinööritoimisto W. Zenner Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0570636-0
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00320
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Inspecta Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Inspecta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1787853-0
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Inspector Sec Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Inspector Sec Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2024498-5
Postitoimipaikka: Kello
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 90820
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Labroc Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Labroc Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2544332-6
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02130
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Oiva Energia Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Oiva Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2330998-3
Postitoimipaikka: Porvoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 06100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0869061-6
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1
Postinumero: 20320
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Paloässät Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Paloässät Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2266204-8
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02630
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Insinööritoimisto Pontek oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Insinööritoimisto Pontek oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0201880-2
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02630
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Pöyry Finland Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Pöyry Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0625905-6
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 01620
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Raksystems Insinööritoimisto Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Raksystems Insinööritoimisto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0905045-0
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 01610
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Ramboll Finland Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Ramboll Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0101197-5
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 20601
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Rejlers Finland Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Rejlers Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0765069-8
Postitoimipaikka: Mikkeli
NUTS-koodi: FI1D1
Postinumero: 50190
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Renovatek Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Renovatek Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2654499-7
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI193
Postinumero: 33720
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, RKM Group Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: RKM Group Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1892257-2
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 01300
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Serrasorte Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Serrasorte Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2174090-5
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00420
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Sitowise Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Sitowise Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2335445-0
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02600
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Insinööritoimisto SRT-Uusimaa Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Insinööritoimisto SRT-Uusimaa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2544671-1
Postitoimipaikka: Järvenpää
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 04400
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Contesta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2635440-4, 2635439-2, 1712699-6
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00240
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, Vahanen Suunnittelupalvelut Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Vahanen Suunnittelupalvelut Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2210772-2
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02600
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Toimitilojen tekniset selvitykset, tutkimukset ja suunnittelu, puitejärjestely, WSP Finland Oy

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
30/04/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 30
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0875416-5
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00210
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 14 000 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/08/2019