Palvelut - 375363-2019

08/08/2019    S152    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 152-375363

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
1021277-9
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Tiina Rissanen
Puhelin: +358 295052043
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tukes.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.tukes.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Tukesin Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta -tietojärjestelmä. Hankinta kattaa järjestelmän toimitus- ja käyttöönottoprojektin sekä siihen liittyvät jatkuvat palvelut toistaistaiseksi voimassaolevaksi sopimuskaudeksi. Hankintaan sisältyvät lisäksi tietojärjestelmän jatkokehitys sekä sopimuskauden aikana tarvittavat oheispalvelut, kuten ylimääräiset käyttäjäkoulutukset. Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta on löydettävissä tarjouspyynnön liitteestä 1, Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 998 205.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Käytännön työskentelyn rajoitteet, ml. suorituspaikkaan liittyvät, on mainittu tarjouspyynnössä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu) on tietojärjestelmä, joka tukee Tukesia luvan- tai ilmoituksenvaraisen toiminnan mahdollistamisessa ja valvonnassa. Järjestelmä sisältää kaksi ydinkokonaisuutta, jonka lisäksi siihen kuuluu tukevia komponentteja, kuten esim. työjonojen hallinta. Ensimmäinen kokonaisuuksista on Tukesin lupa- ja ilmoituskäsittely, jolla mahdollistetaan asioinnista ja muiden järjestelmien kautta vastaanotettujen hakemusten ja ilmoitusten käsitteleminen ja dokumenttien valmisteleminen. Toinen kokonaisuuksista on valvonta, jolla Tukes hoitaa mm. yksittäisten valvontatapahtumien suunnittelun, läpiviennin sekä siihen liittyvät jälkityöt, kuten vaatimusten hoitamisen seurannan. Toisin kuin tätä hankintaa koskevassa ennakkotietoilmoituksessa on todettu, järjestelmä ei sisällä sähköistä asiointia, vaan hyödyntää tietojen vastaanottamiseen ja niiden välittämiseen KEHA-keskuksen tarjoamaa sähköistä asiointialustaa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 054-124826
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Lupien ja valvonnan digitaalinen hallinta (Vallu)

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
09/07/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
CGI Suomi Oy
0357502-9
Helsinki
Suomi
NUTS-koodi: FI
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 998 205.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/08/2019