Tīmekļvietne TED būs gatava darbam ar elektroniskajām veidlapām 2022. gada 2. novembrī. Meklēšanas funkcija mainīsies: pielāgojiet savus iepriekš noteiktos ekspertu līmeņa vaicājumus. Iepazīstieties ar izmaiņām vietnes jaunumos un atjauninātajās palīdzības lapās

Pakalpojumi - 376018-2016

27/10/2016    S208

Polija-Varšava: Tālvadības gaisa kuģa sistēmas (RPAS) izmēģināšana jūras novērošanai no gaisa

2016/S 208-376018

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Frontex – Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Pasta adrese: Plac Europejski 6
Pilsēta: Warsaw
NUTS kods: PL127 Miasto Warszawa
Pasta indekss: 00-844
Valsts: Polija
E-pasts: procurement@frontex.europa.eu
Tālrunis: +48 222059500
Fakss: +48 222059501
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.frontex.europa.eu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1964
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz šādu adresi:
Pilns nosaukums: Frontex – Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Pasta adrese: Plac Europejski 6
Pilsēta: Warsaw
Pasta indekss: 00-844
Valsts: Polija
E-pasts: procurement@frontex.europa.eu
NUTS kods: PL127 Miasto Warszawa
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://frontex.europa.eu/
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Aizsardzība

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Tālvadības gaisa kuģa sistēmas (RPAS) izmēģināšana jūras novērošanai no gaisa.

Atsauces numurs: Frontex/OP/694/2016/JL.
II.1.2)Galvenās CPV kods
60440000 Aviācijas un saistītie pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Frontex vēlas saņemt jūras robežas novērošanas pakalpojumus 8 sesijās (katras sesijas ilgums: 100 stundas), no kurām 2 sesijas var tikt pieprasītas vienlaikus un būt veicamas no vienas un tās pašas bāzes lidostas, un 2 sesijas var tikt pieprasītas secīgi. Šiem pakalpojumiem jāizmanto vidēja augstuma ilglidošanas (Medium Altitude Long Endurance – MALE) tālvadības gaisa kuģa sistēma (Remotely Piloted Aircraft System – RPAS), un tie jāsniedz Frontex norādītajās Vidusjūras teritorijās laikā no 2016. gada 4. ceturkšņa līdz 2017. gada 1. ceturksnim.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 500 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: GR ELLADA
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

2 bāzes lidostas atradīsies Grieķijā, un pakalpojumu izpildes teritorija (service deployment area – SDA) būs Vidusjūras austrumu un centrālā daļa (lidojumu operācijas varētu būt jāizpilda Vidusjūras austrumu un centrālās daļas teritorijās).

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Ar šā līguma starpniecību Frontex vēlas saņemt jūras robežas novērošanas pakalpojumus, kas veicami konkrētās jūras teritorijās Vidusjūrā laikā no 2016. gada 4. ceturkšņa līdz 2017. gada 1. ceturksnim. Piedāvātajiem pakalpojumiem jāietver RPAS platformas, derīgās kravas un sakaru aprīkojuma nodrošināšana, kā arī visu to ekspertu nodrošināšana, kuri nepieciešami sistēmas vadībai un darbības atbalsta sniegšanai.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 5 500 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 8
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

pretendentam jābūt reģistrētam attiecīgā komercreģistrā vai amatniecības reģistrā. Tas jāpierāda, iesniedzot tādu apliecību par reģistrāciju profesionālajā vai komercreģistrā, kas noteikta valstī, kurā dibināts pretendents. Ja pretendentam saskaņā ar saviem statūtiem vai sava juridiskā statusa dēļ nav jābūt iekļautam vai viņam nav atļauts tikt iekļautam šādā reģistrā, ir jāsniedz paskaidrojums.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jābūt stabilam finansiālajam stāvoklim un līguma izpildei nepieciešamajām saimnieciskajām un finansiālajām spējām.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

pretendentam jāpierāda, ka viņa finansiālais stāvoklis bijis stabils pēdējos 3 finanšu gados: 2013, 2014, 2015. Lai to pierādītu, jāiesniedz attiecīgas bilances (ja bilanču publicēšana ir noteikta pretendenta dibināšanas valsts tiesību aktos par uzņēmumiem), kurās norādīta pretendenta finanšu bilance katrā no pēdējiem 3 gadiem. Ja pretendentam nav jāpublicē bilances, jāsniedz paskaidrojums.

III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendenta tehniskās un profesionālās spējas tiks izvērtētas, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

— pretendentam jābūt vismaz 3 gadu pieredzei līdzīga aprīkojuma/pakalpojumu nodrošināšanā,

— pretendentam jāspēj nodrošināt ekspertu grupu, kas atbilst darba uzdevumā noteiktajām prasībām,

— pretendentam jāapliecina savas tehniskās spējas nodrošināt visus šajā uzaicinājumā uz konkursu prasītos pakalpojumus un produktus.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

kā pierādījums atbilstībai tehnisko un profesionālo spēju kritērijiem jāiesniedz šādi dokumenti vai informācija:

— pieredze jāpierāda, iesniedzot 2013., 2014. un 2015. gadā izpildītu līgumu vai veiktu piegāžu sarakstu, kurā norādīti datumi un saņēmēji. Sarakstā uzskaitīto līgumu pienācīga izpilde jādokumentē ar atsauksmju vēstuli, kuru izsniedzis un parakstījis konkrētā pretendenta klienta pilnvarotais pārstāvis. Piedāvājuma ietvaros jāiesniedz vismaz 2 šādas atsauksmju vēstules,

— grupas spējas jāpierāda, iesniedzot piedāvāto darbinieku CV. CV jānorāda norīkoto apkalpes grupu (lidojumiem, misijām, uzturēšanai) sertifikācija attiecībā uz konkrētām RPAS operācijām, kā arī lidojumu veikšanas pieredze, sensoru vadības pieredze un pieredze uzturēšanā saistībā ar konkrētām RPAS un sensoriem. Visiem piedāvātajiem līgumdarbiniekiem, kas būs iesaistīti platformas savākto datu pārvaldīšanā, nepieciešama drošības pielaide "EU confidential" vai līdzvērtīga pielaide (pierādījumi jāsniedz piedāvāto darbinieku CV),

— tehniskās spējas jāpierāda, iesniedzot detalizētu aprakstu par tehnisko aprīkojumu un materiāliem, kas pretendentam pieejami šajā uzaicinājumā uz konkursu prasīto pakalpojumu un produktu nodrošināšanai. Šajā aprakstā jāapraksta RPAS, derīgās kravas kombinācijas, sakaru iespējas un misijas atbalsta resursi.

III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
Paātrināta procedūra
Pamatojums:

Frontex nepieciešams papildināt kopīgajās operācijās un pierobežas zonās jau izmantotos novērošanas resursus 2016. gada pēdējā ceturksnī un 2017. gada 1. ceturksnī, lai nodrošinātu jūras robežu efektīvu, pastāvīgu novērošanu, ņemot vērā neparedzamās nākotnes tendences. Frontex turklāt nepieciešams novērtēt un izvērtēt novērošanai izmantoto tālvadības gaisa kuģi, lai noskaidrotu, vai tas spēj uzticami, regulāri un rentabli nodrošināt noturīgus jūras robežu novērošanas pakalpojumus. Frontex mērķis ir saskaņā ar Eiropas Savienības krasta apsardzes izmēģinājuma projekta uzdevumu novērtēt MALE RPAS, ko izmanto vairāku aģentūru misijā ar vairākiem mērķiem, koplietošanu reālā jūras robežu novērošanas operācijā.

IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 18/11/2016
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 3 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 24/11/2016
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Frontex galvenā mītne, Varšava, Polija.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

pretendentu pārstāvji ir aicināti piedalīties (katru pretendentu var pārstāvēt ne vairāk kā 1 persona). Lūdzam iepriekš informēt Frontex pa e-pastu: procurement@frontex.europa.eu par savu dalību.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: cfi.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
17/10/2016