Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 376100-2020

11/08/2020    S154

Luxemburg-Luxemburg: Leverans av grön elenergi till EU:s institutioner i Storhertigdömet Luxemburg

2020/S 154-376100

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048 — 400, route d’Esch
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2920
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité OIL.06 — secteur 002 «Contrats et appels d'offres»
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-31938
Fax: +352 4301-32109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CdT – Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
Postadress: 12E, rue Guillaume Kroll, bâtiment Drosbach
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1882
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2929
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EURSC — European Schools (European School Luxembourg I)
Postadress: 23, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1515
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EIB – Europeiska investeringsbanken
Postadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ECA – Europeiska revisionsrätten
Postadress: 12, rue Alcide De Gasperi
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1615
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: ESM — Europeiska stabilitetsmekanismen
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Eppo – Europeiska åklagarmyndigheten
Postadress: 1, rue du Fort Thuengen
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1499
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol
Postadress: Palais de la cour de justice, boulevard Konrad Adenauer
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: EURSC — European Schools (European School Luxembourg II)
Postadress: 6, rue Gaston Thorn
Ort: Bertrange
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-8628
Land: Luxemburg
E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6582
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av grön elenergi till EU:s institutioner i Storhertigdömet Luxemburg

Referensnummer: OIL/LUX/2020/OP/0014
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09310000 Elektricitet
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för denna anbudsinfordran är leverans av grön elenergi till följande EU-institutioner eller EU-organ belägna i Luxemburg:

– Europeiska kommissionen

– Europaparlamentet (EP)

– Europeiska unionens domstol

– Europeiska revisionsrätten

– Europeiska investeringsbanken (EIB)

– Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

– Europaskolorna i Luxemburg I och II (EEI och EEII)

– Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM)

– Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 33 700 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09310000 Elektricitet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LU000 Luxembourg
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bâtiment Ariane — 400, route d’Esch — L-1443 Luxembourg, LUXEMBURG.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverans av grön elenergi till EU:s institutioner i Storhertigdömet Luxemburg.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 33 700 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

Se den internetadress som anges i avsnitt I.3).

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se den internetadress som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se den internetadress som anges i avsnitt I.3).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se den internetadress som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/09/2020
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/09/2020
Lokal tid: 14:30
Plats:

Bâtiment Ariane — 400, route d’Esch — L-1443 Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se den internetadress som anges i avsnitt I.3).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se den internetadress som anges i avsnitt I.3).

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se den internetadress som anges i avsnitt I.3).

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/08/2020