Tjänster - 376105-2018

29/08/2018    S165

Belgien-Bryssel: Övning för europeiska katastrofinsatser (Edrex II), fältövningar i plug-in-format, teoretiska övningar avseende stöd till värdländer

2018/S 165-376105

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 119-269889)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)
Postadress: L-86
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land: Belgien
E-post: ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/echo/

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Övning för europeiska katastrofinsatser (Edrex II), fältövningar i plug-in-format, teoretiska övningar avseende stöd till värdländer

Referensnummer: ECHO/A2/SER/2018/16
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80562000 Första hjälpen-utbildning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Utformning och förvaltning av 3 typer av övningar inom ramen för unionens civilskyddsmekanism.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/08/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 119-269889

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Del nr: 3 lots
I stället för:
Datum: 27/08/2018
Ska det stå:
Datum: 06/09/2018
Avsnitt nummer: IV.2.7
Del nr: 3 lots
I stället för:
Datum: 03/09/2018
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 13/09/2018
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: