Услуги - 377093-2018

TIЗаглавиеБългария-Враца: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
NDНомер на публикацията на обявлението377093-2018
PDДата на публикуване29/08/2018
OJНомер на броя на ОВ S165
TWГрад/населено място на купувачаВРАЦА
AUОфициално наименование на купувача„Северозападно държавно предприятие“ ДП (СЗДПДП) (201617476)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен24/08/2018
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)50100000 - Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
50110000 - Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.szdp.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС