TED-sivustolla otettiin 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 377790-2018

30/08/2018    S166

Belgia-Bryssel: Kansainvälinen valtamerten hallinnoinnin sidosryhmäfoorumi

2018/S 166-377790

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)
Postiosoite: Avenue du Bourget 1
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1140
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/EASME
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3998
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3998
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kansainvälinen valtamerten hallinnoinnin sidosryhmäfoorumi

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79421000 Projektinjohtopalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä on avoin tarjouspyyntömenettely, joka on käynnistetty palvelusopimuksen solmimiseksi ja sellaisen palveluntarjoajan valitsemiseksi, jonka tehtävänä on perustaa ja hoitaa sihteeristöä, joka puolestaan panisi alkuun kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin alalla sidosryhmien välillä käytävän säännöllisen vuoropuhelun. Näiden palvelujen tavoitteena on tuoda asiaankuuluvien toimija- ja sidosryhmien edustajat, toimijat ja asiantuntijat yhteen. Tämän lisäksi sopimuksella tuetaan kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin asialistan jatko-osaa ja perustetaan säännöllinen vuoropuheluyhteys EU:n pyrkimyksistä kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin parantamiseksi.

Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimusosapuolen tehtävistä on saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 1).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79421200 Projektin suunnittelupalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat
79421100 Projektin valvontapalvelut, muut kuin rakennusurakoita koskevat
71248000 Hankkeiden ja dokumentaation valvonta
71242000 Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi
79952000 Tapahtumapalvelut
55520000 Ateriapalvelut
79419000 Evaluointineuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

tehtävät on suoritettava sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa lukuun ottamatta kokouksia, jotka järjestetään pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (EASME) tai Euroopan komission toimitiloissa.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä on avoin tarjouspyyntömenettely, joka on käynnistetty palvelusopimuksen solmimiseksi ja sellaisen palveluntarjoajan valitsemiseksi, jonka tehtävänä on perustaa ja hoitaa sihteeristöä, joka puolestaan panisi alkuun kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin alalla sidosryhmien välillä käytävän säännöllisen vuoropuhelun. Näiden palvelujen tavoitteena on tuoda asiaankuuluvien toimija- ja sidosryhmien edustajat, toimijat ja asiantuntijat yhteen. Tämän lisäksi sopimuksella tuetaan kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin asialistan jatko-osaa ja perustetaan säännöllinen vuoropuheluyhteys EU:n pyrkimyksistä kansainvälisen valtamerten hallinnoinnin parantamiseksi.

Yksityiskohtaisemmat tiedot sopimusosapuolen tehtävistä on saatavilla tarjouseritelmien kohdasta 1).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 44
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Kohdassa I.3) annettu internetosoite.

Sopimuksen kestoaika on alkuvaiheessa 22 kuukautta (sopimuksen laajuus enintään 750 000 EUR). Lisäksi uusintamahdollisuus 22 kuukauden jatkoajasta (sopimuksen laajuus enintään 750 000 EUR).

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) vuoden 2018 työohjelma. Kohta 1.3.1.4 Sidosryhmäfoorumi – kansainvälinen valtamerten hallinnointi.

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/10/2018
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 02/10/2018
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto

Covent Garden 2

Place Charles Rogier 16

1210 Brussels, BELGIA

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +35 243031
Faksi: +35 243032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/08/2018