Varor - 378795-2019

12/08/2019    S154    Europeiska unionens domstol - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Tillhandahållande av kontorsstolar som underlättar förflyttning för Europeiska unionens domstol

2019/S 154-378795

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 146-358681)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postadress: Service du courrier officiel
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Mme Eva Anglessy
E-post: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650

Internetadress(er):

Allmän adress: http://curia.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av kontorsstolar som underlättar förflyttning för Europeiska unionens domstol

Referensnummer: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39130000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla dynamiska kontorsstolar och kontorsstolar i sittplatser.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 146-358681

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 26/09/2019
Lokal tid: 17:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/09/2019
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 03/10/2019
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: