Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Varor - 378795-2019

12/08/2019    S154

Luxemburg-Luxemburg: Tillhandahållande av kontorsstolar som underlättar förflyttning för Europeiska unionens domstol

2019/S 154-378795

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 146-358681)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens domstol, Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postadress: Service du courrier officiel
Ort: Luxembourg
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Kontaktperson: Mme Eva Anglessy
E-post: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650
Internetadress(er):
Allmän adress: http://curia.europa.eu

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av kontorsstolar som underlättar förflyttning för Europeiska unionens domstol

Referensnummer: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39130000 Kontorsmöbler
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med detta kontrakt är att tillhandahålla dynamiska kontorsstolar och kontorsstolar i sittplatser.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/08/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 146-358681

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 26/09/2019
Lokal tid: 17:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 20/09/2019
Lokal tid: 11:00
Ska det stå:
Datum: 03/10/2019
Lokal tid: 11:00
VII.2)Övriga upplysningar: