Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 379167-2021

27/07/2021    S143

Italia-Ispra: Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)

2021/S 143-379167

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, yhteinen tutkimuskeskus (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Postiosoite: Via Enrico Fermi 2749
Postitoimipaikka: Ispra (VA)
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Postinumero: I-21027
Maa: Italia
Sähköpostiosoite: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9039
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Operatiivinen tuki satojen seuranta- ja ennustetoimia varten (AMRSOP)

Viitenumero: JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
77100000 Maatalousalan palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan asetuksen (EU) N:o 1306/2013 maatalousresurssien seurantaa koskevan 22 artiklan mukaisesti yhteisen tutkimuskeskuksen JRC.D.5-yksikkö antaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO:lle oikea-aikaista, riippumatonta ja laadukasta tietoa satojen tilasta ja kehityksestä sekä määrällisiä ennusteita sadoista ja tuotannosta EU:ssa ja naapurimaissa. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen PO käyttää kyseisiä tietoja elintarviketurvan varmistamiseen ja maatalousmarkkinoita koskevien päätösten tekemiseen.

Operatiivisilla palveluilla tuetaan MARS-satoennustejärjestelmän toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä edelleen. Järjestelmä on JRC:n sadonseurantatoimien ydin.

MARS-satoennustejärjestelmää varten tarkoitetut operatiiviset palvelut järjestetään nykyisessä hankinnassa kolmessa eri erässä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Maatalouteen liittyvät meteorologiset tiedot

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
77100000 Maatalousalan palvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72310000 Tiedon käsittelypalvelut
72420000 Internetin kehittämispalvelut
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
72320000 Tietokantapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän 1 tavoitteena on hankkia ja käsitellä maatalouteen liittyviä meteorologisia tietoja, jotka syötetään ja joita hyödynnetään MARS-järjestelmässä. Hankittavat ja käsiteltävät meteorologiset tiedot ovat yleisesti ottaen peräisin seuraavista kahdesta lähteestä: Euroopassa sijaitsevien sääasemien havaintotiedot sekä Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksessa (ECMWF) luodut eri aikojen osalta mallinnetut säätiedot. Tiedonkäsittelyyn sisältyy laadunhallinta, tietojen alueellinen ja ajallinen kokoaminen ja lähes reaaliaikainen syöttäminen MARS-järjestelmään.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Satelliittitiedot

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
77100000 Maatalousalan palvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72310000 Tiedon käsittelypalvelut
72320000 Tietokantapalvelut
72420000 Internetin kehittämispalvelut
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erän 2 tavoitteena on kaukokartoituksella suoritettavaa maatalouden seurantaa koskevan MARS-satoennustejärjestelmän kaukokartoitusinfrastruktuurin tukeminen maailman eri alueiden osalta, mukaan luettuna maailmanlaajuinen kattavuus tiettyjen tuotteiden osalta. Palvelu koostuu METOP-AVHRR-kaukokartoitussatelliiteista ja Copernicus-tuotteista saatujen johdannaistuotteiden tiedon keruusta, esikäsittelystä ja laskennasta.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Satomalleista saatavat agronomiset tiedot

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
77100000 Maatalousalan palvelut
72240000 Järjestelmäanalyysi- ja ohjelmointipalvelut
72310000 Tiedon käsittelypalvelut
72320000 Tietokantapalvelut
72420000 Internetin kehittämispalvelut
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ITC41 Varese
Pääasiallinen suorituspaikka:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ITALIA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän erän palveluihin sisältyy sellaisten satokasvumallien lähes reaaliaikainen käsittely, jotka ovat peräisin eri puolilta Eurooppaa ja muilta maailman alueilta, jotka perustuvat havainnoituihin ja/tai simuloituihin säätietoihin ja jotka koskevat tiettyjä kohderyhmäksi valittuja viljelykasveja. Mallien tuotosten perusteella laaditaan tilastollisia analyyseja satojen ennustamiseksi. Erään 3 kuuluu erottamattomana osana JRC:n MARS-tietokannan ja maatalouteen liittyviä meteorologiset tietoja, agronomisia tietoja ja muita asiaankuuluvia tietoja sisältävän varaston tarkistus ja tarkastelu tätä varten tarkoitetuilla välineillä ja palveluilla (kuten JRC:n MARS Viewer -väline) sekä datan ja tietojen levitys räätälöidyillä alustoilla (kuten JRC:n MARS Explorer -alusta).

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
20/09/2021

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tässä ennakkoilmoituksessa ilmoitetaan hankintaviranomaisen aikomus julkaista tuleva tarjouspyyntö. Muita tietoja tai asiakirjoja ei ole tällä hetkellä saatavilla. Kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan rekisteröitymään kohdassa I.3) ilmoitettuun osoitteeseen saadakseen ilmoituksen, kun hankintailmoitus ja kaikki hankinta-asiakirjat sekä tarjouseritelmät julkaistaan.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/07/2021