Teenused - 380005-2014

Kuva koondatud vaade

07/11/2014    S215    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: IT-süsteemide hooldamine ja arendamine

2014/S 215-380005

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: infrastruktuuride peadirektoraat
Kontaktisik: IT-korralduse ja ressursside üksus
E-post: dti-ori@curia.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://www.curia.europa.eu

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
IT-süsteemide hooldamine ja arendamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 7: Arvutiteenused ja nendega seotud teenused

NUTS kood LU0

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
IT-süsteemide hooldamine ja arendamine.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

72000000

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 32 000 000 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
majanduslikult soodsaim pakkumus
1. Tehniline kvaliteet. Osakaal 70
2. Finantspakkumine. Osakaal 30
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
CJ 05/2013.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 33-052656 , 15.2.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: CJ 05/2013 Osa nimetus: IT-süsteemide hooldamine ja arendamine
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
8.8.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 9
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: Järjestikune leping: 1. Consortium CUnecto; 2. CGI; 3. Everis

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus:
Maksumus: 32 000 000 EUR
Käibemaksuta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 32 000 000 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
28.10.2014