Pakalpojumi - 381212-2019

13/08/2019    S155

Beļģija-Brisele: Tehniskā palīdzība jaunu ilgtspējības kritēriju īstenošanā lauksaimniecības un meža biomasas jomā saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāto versiju

2019/S 155-381212

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Energy
Pasta adrese: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: ENER-TENDER-2019-439@EC.EUROPA.EU
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: enerģētika

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Tehniskā palīdzība jaunu ilgtspējības kritēriju īstenošanā lauksaimniecības un meža biomasas jomā saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāto versiju

Atsauces numurs: ENER/C1/2019-439
II.1.2)Galvenās CPV kods
73210000 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šī līguma galvenie mērķi ir veicināt ātru, saskaņotu un rentablu īstenošanu jaunās Atjaunojamo energoresursu direktīvas (Renewable Energy Directive – REDII) ilgtspējības kritērijiem, kurus piemēro meža biomasai (atbilstoši riska faktoriem balstītai pieejai) un lauksaimniecības biomasai. Šī darba ietvaros tiks sniegta palīdzība arī uzņēmējiem, piemeklējot ilgtspējīgu biomasu enerģijas ražošanai, un revidentiem un verificētājiem viņu vērtējumos, vai uzņēmēji ir efektīvi ievērojuši ES jaunos bioenerģijas ilgtspējības kritērijus.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 459 750.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi tiks izpildīti darbuzņēmēja telpās. Komisijas un darbuzņēmēja sanāksmes notiks Komisijas telpās Briselē.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Līguma konkrētie mērķi ir palīdzēt Komisijai šādās darbībās:

— izstrādāt vadlīnijas par jauno, uz riska faktoriem balstīto ilgtspējības kritēriju īstenošanu meža biomasas jomā, ietverot attiecīgo jēdzienu skaidrojumus, izstrādājot metodi šo kritēriju piemērošanā un nosakot pieejamos pierādījumus, lai noteiktu, vai ir ievērota minētā ilgtspējība (1. uzdevums),

— izstrādāt vadlīnijas par jauno ilgtspējības kritēriju īstenošanu lauksaimniecības biomasas jomā, ietverot attiecīgo jēdzienu skaidrojumus, pārskatot atbilstošo uzraudzības un pārvaldības sistēmu labāko praksi un nosakot pieejamos pierādījumus, lai noteiktu, vai ir ievērota minētā ilgtspējība (2. uzdevums),

— salīdzināt un analizēt valsts un pašvaldību līmeņa likumus un jaunos meža biomasas kritērijus, veikt vairākas gadījuma izpētes, lai pārbaudītu 1. un 2. uzdevumā piedāvāto pierādījumu veidu/metožu piemērojamību, un noteikt riskus un neskaidrības, kā arī to risinājumus (3. uzdevums),

— atbalstīt Komisiju tās dialogā ar ieinteresētajām personām, kā mērķis ir ievākt tehniskas atsauksmes par 1., 2. un 3. uzdevuma konstatējumiem, un nodrošināt projekta konstatējumu precizitāti un objektivitāti (4. uzdevums).

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvātās metodikas kvalitāte / Svērums: 36
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darba un resursu organizācija / Svērums: 18
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes kontroles pasākumi / Svērums: 6
Cena - Svērums: 40
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

2019. gada darba programma enerģētikas jomā

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 025-054230
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: ENER/C1/2019-439
Nosaukums:

Tehniskā palīdzība jaunu ilgtspējības kritēriju īstenošanā lauksaimniecības un meža biomasas jomā saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvas pārstrādāto versiju

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
24/07/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 4
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Navigant Netherlands B.V.
Pasta adrese: Stadsplateau 15
Pilsēta: Utrecht
NUTS kods: NL310 Utrecht
Pasta indekss: 3521 AZ
Valsts: Nīderlande
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 500 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 459 750.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Proporcija: 56 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 3881-72313
Fakss: +33 3881-79062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no dienas, kad saņemta paziņojuma vēstule par konkursa rezultātu, vai, ja tādas nav, no dienas, kad prasītājs ir informēts par rezultātu. Prasības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī atklāt jaunu termiņu.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Nidergerünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
06/08/2019