Palvelut - 381415-2015

Näytä suppea näkymä

29/10/2015    S210    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

2015/S 210-381415

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Liikelaitos Oulun Tilakeskus
PL 30
Vastaanottaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus
FI-90015 Oulu
Suomi
Sähköpostiosoite: toimisto.tilakeskus@ouka.fi

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Oulun kaupungin kirjaamo
PL 27
Yhteyspiste(et): Käyntiosoite, Torikatu 10, 90100 Oulu
FI-90015 Oulun kaupunki
Suomi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Puitejärjestely Kokonaisvastuusopimussuunnittelupalveluista vuosille 2016–2018.
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 12: Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; kaupunkisuunnittelu- ja maisemasuunnittelupalvelut; edellisiin liittyvät tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Suunnittelukohteet sijaitsevat Oulun kaupungin alueella. Tarkempi kuvaus tarjouspyyntöaineistossa.

NUTS-koodi FI1A2

II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 3
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Liikelaitos Oulun Tilakeskus omistaa, ylläpitää ja hankkii Oulun kaupungin eri hallintoalojen toimitilat.
Liikelaitos Oulun Tilakeskus hakee konsulttitoimistoja (PS/ARK) puitesopimuskumppaneiksi julkisille perusparannus-, kunnossapito- ja korvausinvestointihankkeille pääsuunnittelijajohtoisesti KVS-suunnittelupalveluna sisältäen arkkitehti-, rakenne-, LVISA- ja vihersuunnittelun.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

71000000

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arkkitehti-, rakenne-, LVISA- ja vihersuunnitteluun liittyvät tehtävät kaupungin korjausrakentamismäärärahalla toteutettavissa perusparannus- ja kunnossapitohankkeissa Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hallinnoimissa kiinteistöissä.
Lisäksi tehtäviin voi liittyä keittiö-, geo- ja liikennesuunnittelua sekä akustiikka- ja AV-suunnittelua.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Päättymispäivä 31.12.2018

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
Esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain ei
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä mainitut perusteet

1. Laatu. Painotus 70

2. Hinta. Painotus 30

IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
Diaarinro: OUKA/8298/02.08.01/2015
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.12.2015 - 12:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Tätä hankintaa koskevat tarjoukset tulee jättää tai lähettää kirjallisina liitteineen hankintayksikölle tarjouspyynnössä annettujen toimitusehtojen mukaisesti määräaikaan mennessä.
Kaikki asiakirjat tulee olla suomen kielellä. Telefaksilla tai sähköpostilla lähetettyjä tarjouksia ei käsitellä ja myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat sähköisessä muodossa pdf- ja excel-formaatteina Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen kotisivulla, johon tästä hankinnasta kiinnostuneet saavat tarkan osoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan pyytämällä sitä sähköpostilla osoitteesta: toimisto.tilakeskus@ouka.fi

Pyynnössä tulee olla maininta" Puitejärjestely KVS-suunnittelupalveluista 2016 – 2018".
Mahdolliset hankintaa koskevat lisätiedot ovat samassa osoitteessa 19.11.2013 klo 12:00 jälkeen.
Tarjoaja on vastuussa siitä, että on huomioinut mahdolliset lisäkirjeet tarjouksessaan.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
FI-00520 Helsinki
Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Faksi: +358 295643314

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.10.2015