Hjälp oss att förbättra TED genom att fylla i vår korta enkät!

Varor - 382320-2019

13/08/2019    S155    Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Jönköping: Sopbilar

2019/S 155-382320

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Jönköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0530
Postadress: Stadskontoret
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211
Postnummer: 551 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Peter Strandsäter
E-post: peter.strandsater@jonkoping.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.jonkoping.se/stadskontoret

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sophämtningsfordon 4-fack

Referensnummer: 19/114
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34144511
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Jönköpings kommun handlar upp sophämtningsfordon till avfallsbolaget.

Omfattning

Jönköpings kommuns avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB, handlar upp 3 st. kompletta Sophämtningsfordon för tömning av 4-fackskärl.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 11 130 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34144512
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE211
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Jönköpings kommun handlar upp sophämtningsfordon till avfallsbolaget.

Omfattning

Jönköpings kommuns avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB, handlar upp 3 st. kompletta Sophämtningsfordon för tömning av 4-fackskärl.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-246754
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/07/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Atteviks Lastvagnar Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556057-7545
Postadress: Box 2122
Ort: Jönköping
Nuts-kod: SE211
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: johan.sand@atteviks.se

Internetadress: http://www.atteviks.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 11 130 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Jönköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/08/2019