Pakalpojumi - 384013-2015

31/10/2015    S212    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Papildu informācija - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Acu pārbaudes

2015/S 212-384013

Nepabeigta procedūra

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 15.8.2015, 2015/S 157-287588)

Eiropas Savienības Tiesa, Eva Lorincz, boulevard Konrad Adenauer, 2925 Luksemburga, LUKSEMBURGA. Kontaktpunkts: Civildienesta noteikumos paredzēto tiesību, sociālo un medicīnas lietu un darba nosacījumu daļa. Tālr. +352 4303-2147. Fakss +352 4303-2532. E-pasts: marches-publics-uds@curia.europa.eu


NB!

Līgums netika piešķirts.

Līgumslēdzēja iestāde nolēma:

— pasludināt iepriekš minēto atklāto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru par neveiksmīgu,

— vēlāk izmantot sarunu procedūru saskaņā ar Piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta a) apakšpunktu bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas atbilstoši tiem pašiem nosacījumiem, kas norādīti neveiksmīgās atklātās procedūras uzaicinājuma uz konkursu dokumentos,

— uzaicināt 3 kandidātus iesniegt savus piedāvājumus saskaņā ar Piemērošanas noteikumu 128. panta 2. punktu.