Услуги - 384023-2015

TIЗаглавиеЛюксембург-Люксембург: Второ проучване на училища: ИКТ в образованието – SMART 2014/0020
NDНомер на публикацията на обявлението384023-2015
PDДата на публикуване31/10/2015
OJНомер на броя на ОВ S212
TWГрад/населено място на купувачаЛЮКСЕМБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция G: Медии и данни, G.4: Приобщаване, умения и младеж
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаLU
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен22/10/2015
DTКраен срок за подаване17/12/2015
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79310000 - Услуги по проучване на пазари
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО