Internetiaadresside kuvamisel e-vormide teadetes tekib viga. Me püüame probleemi lahendada. Seni soovitame, et jätke internetiaadressi lõpust ära koma (või muu erimärk). Palume ebamugavuste pärast vabandust.

Teenused - 384143-2019

14/08/2019    S156

Belgia-Brüssel: EURESi portaali kasutajatugi ja muud tugiteenused

2019/S 156-384143

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Postiaadress: Rue Joseph II 27
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Unit EMPL.D.1 — Free movement of workers, EURES
E-post: EMPL-VT-2018-024@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3947
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

EURESi portaali kasutajatugi ja muud tugiteenused

Viitenumber: VT/2018/024
II.1.2)CPV põhikood
72253000 Konsultatsioonipunkti- ja tugiteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Töötajate vaba liikumine on liidu kodanikele Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 45 antud põhiõigus.

EURES on Euroopa Komisjoni, ELi ja EMP liikmesriikide ja Šveitsi riiklike tööturuasutuste ja nende partnerite vaheline koostöövõrgustik. EURES aitab kaasa Euroopa tööturu heale toimimisele, lihtsustades töötajate liikumisvabadust ELis, vähendades Euroopa tööturu kitsaskohti ja parandades tööturu läbipaistvust.

Võrgustik osutab osa oma teenustest EURESi portaali ja teiste seotud IKT-vahendite kaudu.

Selle pakkumuskutse eesmärk on osutada kasutajatoe teenust Euroopa tööturuasutuste süsteemi (EURES) portaali kasutajate (sh EURESi võrgustiku liikmete) abistamiseks ja toetamiseks. EURESi kasutajatoe ülesanne on anda kiireid ja täpseid vastuseid tööotsijate, tööandjate ja teiste tööalase liikuvuse küsimustega kasutajate teabepäringutele üldiselt.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 4 000 000.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Põhiline teostamise koht:

Pange tähele, et raamleping kehtib Brüsselis, kuid samuti kõikjal, kus uus Euroopa tööjõuamet tegutseb.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Selle pakkumuskutse eesmärk on aidata Euroopa koordinatsioonibürool (ECO) EURESi võrgustikku horisontaalselt toetada ja seeläbi parandada EURESi kohapealseid teenuseid kogu ELis, EMPs ja Šveitsis kooskõlas EURESi õigusliku alusega.

Euroopa tööturuasutuste süsteem on koostöövõrgustik, mis peab lihtsustama töötajate vaba liikumist ELi 28 riigis, Šveitsis, Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Võrgustik koosneb Euroopa koordinatsioonibüroost (ECO), riiklikest koordinatsioonibüroodest (NCOd), EURESi liikmetest ja partneritest. Viimaste hulka kuuluvad avalikud tööturuasutused (PES), eraõiguslikud tööturuasutused (PRES), ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ja muud tööturu asjakohased osalised.

Võrgustikku kuulub umbes 1 000 EURESi nõustajat, kes tegelevad riikidevaheliste ja piiriüleste mobiilsusküsimustega koostöös ülejäänud EURESi personaliga (juhid, nõustajad ja muud EURESi teenuste osutamisega tegelevad töötajad). Inimvõrgustikku täiendab EURESi portaal, mis annab juurdepääsu vabadele töökohtadele, CVde võrguandmebaasile ja kasutajasõbralikele vahenditele juurdepääsuks põhjalikule infole, mida läheb vaja tööandjatel, tööotsijatel ja töökoha vahetajatel, kes on valmis töötajaid/tööd otsima välismaalt.

Kasutajatugi vastab igasugustele päringutele, mis on seotud EURESi portaalis, sh ekstraneti osas pakutavate teenustega, samuti teenustega, mida pakutakse veebisaidil European Job Days. Samuti vastab kasutajatugi küsimustele tööalase liikuvuse praktiliste aspektide kohta Euroopas.Kuna nende ülesannete täpne ulatus, kogus ja ajastus võib aja jooksul muutuda, kavatseb Komisjon sõlmida raamlepingu. Selle raamlepingu piires toimub spetsialiseeritud teenuste osutamine ja toodete pakkumine vastavalt raamlepingule erilepingute või tellimusvormide alusel.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja vahendid / Osakaal: 40
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 40
Kvaliteedikriteerium - Nimi: taristu / Osakaal: 20
Hind - Osakaal: 60/40
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

EaSI - EURES

II.2.14)Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 183-413254
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: VC/2019/0349
Nimetus:

EURESi portaali kasutajatugi ja muud tugiteenused

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
01/07/2019
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 5
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 1
Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 3
Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv: 0
Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv: 0
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Computer Resources International (Luxembourg) S.A.
Postiaadress: 11, rue de l'Industrie
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU LUXEMBOURG
Sihtnumber: L-8399 Windhof
Riik: Luksemburg
Töövõtja on VKE: ei
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 4 000 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 4 000 000.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 10 %

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: F-67001
Riik: Prantsusmaa
Telefon: +33 388172313
Faks: +33 3381179062
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
02/08/2019