Tarned - 384203-2020

14/08/2020    S157

Leedu-Vilnius: Tänavalambid

2020/S 157-384203

Hanketeade – võrgustikega seotud sektorid

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/25/EL

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus apšvietimas“
Riiklik registreerimisnumber: 120125820
Postiaadress: Elektrinės g. 1
Linn: Vilnius
NUTS kood: LT LIETUVA
Sihtnumber: LT-03150
Riik: Leedu
Kontaktisik: Vytautas Rasimavičius
E-post: vytautas.rasimavicius@vilniausapsvietimas.lt
Telefon: +370 52496127
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.vilniausapsvietimas.lt
Hankijaprofiili aadress: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6576
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=529206
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=529206&B=PPO
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.6)Põhitegevus
Elektrienergia

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

LED šviestuvų, kabinamų ant ašinių linijų ir naudojamų pagrindinėse ir pagalbinėse gatvėse (šviestuvai 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F) pirkimas

Viitenumber: LED ŠVIESTUVAI
II.1.2)CPV põhikood
34928530 Tänavalambid
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Perkami 7 tipų LED šviestuvai, kabinami ant ašinių linijų ir naudojami pagrindinėse ir pagalbinėse gatvėse (šviestuvų pagrindinės eksploatacinės savybės ir charakteristikos nurodytos 9 punkto lentelėje ir techninėje specifikacijoje – 1 priede), toliau – gatvė 6. Preliminarus kiekis – 588 vnt. Esant poreikiui, perkantysis subjektas gali užsakyti ir įsigyti papildomą prekių kiekį, kuris negali viršyti 10 proc. (dešimt procentų) pirkimo sutarties vertės.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 194 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
34928530 Tänavalambid
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: LT LIETUVA
Põhiline teostamise koht:

Vilnius

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Perkami 7 tipų LED šviestuvai, kabinami ant ašinių linijų ir naudojami pagrindinėse ir pagalbinėse gatvėse (šviestuvų pagrindinės eksploatacinės savybės ir charakteristikos nurodytos 9 punkto lentelėje ir techninėje specifikacijoje – 1 priede), toliau – gatvė 6. Preliminarus kiekis – 588 vnt. Esant poreikiui, perkantysis subjektas gali užsakyti ir įsigyti papildomą prekių kiekį, kuris negali viršyti 10 proc. (dešimt procentų) pirkimo sutarties vertės.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 194 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 8
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

1) perkantysis subjektas reikalauja tiekėjų pateikti prekių pavydžius ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

2) visas sutartyje numatytas prekių bendras kiekis turi būti pagamintas ir pateiktas montavimui ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas užpildytas ir pasirašytas EBVPD (7 priedas). Jeigu bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti EBVPD už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad numato pasitelkti subtiekėjus ar kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti šių subjektų EBVPD.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.6)Nõutavad tagatised ja garantiid:

Tiekėjas, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pervesti į UAB „Vilniaus apšvietimas“ sąskaitą LT577180300038467698 AB Šiaulių banko Vilniaus filiale 7 500,00 (septynis tūkstančius penkis šimtus) EUR arba pateikti banko garantiją (elektronine arba popierine forma) 7 500,00 (septynis tūkstančius penkis šimtus) EUR 00 ct. sumai. Banko garantija turi būti išduota finansų įstaigos, kuriai suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimosi reitingas ne mažesnis kaip B2 (Moody‘s) arba B (Standard&Poor’s, Fitch).

Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas garantija (sutarties sąlygų vykdymo garantijos forma pateikta 9 priede) arba tiekėjas pervestų į perkančiojo subjekto sąskaitą LT577180300038467698 AB Šiaulių banko Vilniaus filiale garantijos sumą. Garantijos suma – 5 proc. tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros siūlomų prekių sumos su PVM (suma nurodoma EUR).

III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Perkantysis subjektas reikalauja, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas garantija (sutarties sąlygų vykdymo garantijos forma pateikta 9 priede) arba tiekėjas pervestų į perkančiojo subjekto sąskaitą LT577180300038467698 AB Šiaulių banko Vilniaus filiale garantijos sumą. Garantijos suma – 5 proc. tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros siūlomų prekių sumos su PVM (suma nurodoma EUR).

Taikomos sutartyje numatytos netesybos ir baudos.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 15/09/2020
Kohalik aeg: 09:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Leedu keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Pakkumus peab olema jõus kuni: 14/12/2020
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 15/09/2020
Kohalik aeg: 09:45
Pakkumuste avamise koht:

Elektrinės g. 1, LT-03150 Vilnius, 15 kab. Komisijos posėdyje.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Tiekėjai nedalyvauja vokų plėšimo procedūroje.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Vilniaus apygardos teismas
Linn: Vilnius
Riik: Leedu
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
10/08/2020